Anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikacijski sistem

(Preusmerjeno s strani Oznaka ATC)

Anatomsko-terapevtsko-kemični (ATC) klasifikacijski sistem je sistem razvrščanja zdravil, ki ga nadzoruje Sodelujoči center za statistično obdelavo zdravil Svetovne zdravstvene organizacije. Prvič je bil objavljen leta 1976. Glede na ta sistem dobi vsako zdravilo tako imenovano oznako ATC. Vsako zdravilo (kot končni pripravek) lahko ima le eno oznako ATC. Vendar pa lahko ima ena učinkovina različne indikacije in se v različnih pripravkih uporablja za drugačne indikacije - v tem primeru lahko imajo ta zdravila različne oznake ATC. Pri zdravilih, ki imajo več indikacij oziroma več učinkovin z različnimi indikacijami, se upošteva poglavitna indikacija.

Razvrščanje temelji na:

Zgodovina uredi

V 60-ih letih dvajsetega stoletja je postalo zanimivo področje raziskav o porabi zdravil in Evropski regionalni urad svetovne zdravstvene organizacije (WHO Regional Office for Europe) je v letih 1966 in 1967 organiziral prvo mednarodno raziskavo o porabi zdravil. Sodelovalo je šest držav, rezultati raziskave pa niso bili primerljivi zaradi različnih načinov spremljanja porabe zdravil v posamezni državi. Na prvem mednarodnem simpoziju o porabi zdravil v Oslu leta 1969 je bilo zato dogovorjeno, da je treba izdelati mednarodno sprejemljiv klasifikacijski sistem za raziskave, ki bi omogočal primerljivost podatkov o porabi zdravil. Ustanovljena Raziskovalna skupina za porabo zdravil (Drug Utilization Research Group – DURG), zadolžena za razvoj enotne metodologije za mednarodno spremljanje porabe zdravil. S spremembo in razširitvijo klasifikacijskega sistema, ki ga je razvilo Evropsko združenje za raziskavo farmacevtskega trga (European Pharmaceutical Market Research Association - EphMRA), so norveški raziskovalci razvili sistem, znan kot anatomsko-terapevtsko-kemijska (ATC) klasifikacija.[1]

Leta 1975 so ustanovili Nordijski svet za zdravila (Nordic Council on Medicines – NLN) in le-ta je leta 1976 pri objavi podatkov o porabi zdravil prvič uporabil metodologijo ATC ter definiranih dnevnih odmerkov (DDD – angl. defined daily dose). Leta 1981 je Evropski regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije priporočil uporabo sistema ATC/DDD pri mednarodnih raziskavah porabe zdravil. Ker se je začela metodologija uporabljati vse širše, se je pojavila potreba po centralnem organu odgovornem za metodologijo. Leta 1982 so v Oslu ustanovili Center SZO za statistično obdelavo zdravil (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), ki se danes nahaja na norveškem Inštitutu za javno zdravje, finančno pa ga podpira norveška vlada. Leta 1996 je Center prišel neposredno pod okrilje Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi.[2]

Razvrstitev uredi

Po sistemu ATC so zdravila razvrščena po petih ravneh.

Primer uredi

Oznaka ATC za paracetamol: N02BE01

  • prva raven: N
  • druga raven: 02
  • tretja raven: B
  • četrta raven: E
  • peta raven: 01

Prva raven uredi

Prva raven razvrščanja zdravila dodeli zdravilu črko glede na anatomsko skupino (organ oziroma organski sistem, na katerega zdravilo deluje) - teh skupin je 14:

A Zdravila za bolezni prebavil in presnove
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
C Zdravila za bolezni srca in ožilja
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje - razen spolnih hormonov
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
M Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema
N Zdravila z delovanjem na živčevje
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
R Zdravila za bolezni dihal
S Zdravila za bolezni čutil
V Razna zdravila

Druga raven razvrščanja zdravil temelji na glavni terapevtski skupini in podeli zdravilu dve števki. Tretja raven razvrščanja pomeni terapevtsko/farmakološko podskupino zdravila ter predstavlja v oznaki ATC eno črko. Četrta raven z eno črko navaja dodatno kemično/terapevtsko/farmakološko podskupino in predstavlja eno črko. Peta raven razvrščanja - zadnji dve števki - predstavlja kemično zgradbo učinkovine.

ATCvet uredi

Anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikacijski sistem za zdravila v veterini (ATCvet) se uporablja za razvrščanje učinkovin za uporabo v veterini. Koda ATCvet je običajno se sestavljena iz kode ATC za identično humano zdravilo, ki nosi predpono Q. Furosemid za veterino ima tako kodo QC03CA01.

Nekatere kode se tičejo izključno samo zdravil za živsli, na primer QI - imunološka sredstva, QJ51 - protibakterijska zdravila za intramamarno rabo ali pa QN05AX90 - amperozid.[3]

Na tej delovni strani so vsi zapisi zdravil po Klasifikaciji ATC. Izvor podatkov je [datoteka ATC_2015] na spletišču Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke[4]. Stran je razumeti kot časovno omejeno "skladišče" ali "bazni tabor" pri vzponu na ATC vrh v slovenski Wikipediji. Osnovne informacije o vsebini in tej temi je najti na strani oAnatomsko-terapevtsko-kemičnem klasifikacijskem sistemu.

A - Zdravila za bolezni prebavil in presnove uredi

A01 - Zdravila v zobozdravstvu uredi

A01A - Zdravila v zobozdravstvu uredi

A02 - Zdravila za kislinsko pogojene bolezni uredi

A02A - Antacidi uredi

A02B - Zdravila za zdravljenje peptične razjede in gastroezofagealne refluksne bolezni (gerb) uredi

A02X - Druga zdravila za kislinsko pogojene bolezni uredi

A03 - Zdravila za zdravljenje gastrointestinalnih funkcionalnih motenj uredi

A03A - Zdravila za zdravljenje gastrointestinalnih funkcionalnih motenj uredi

A03B - Alkaloidi volčje češnje in njihovi derivati, enokomponentna zdravila uredi

A03C - Spazmolitiki v kombinaciji s psiholeptiki uredi

A03D - Spazmolitiki v kombinaciji z analgetiki uredi

A03E - Spazmolitiki in antiholinergiki v kombinaciji z drugimi učinkovinami uredi

A03F - Propulzivi uredi

A04 - Antiemetiki in zdravila proti slabosti uredi

A04A - Antiemetiki in zdravila proti slabosti uredi

A05 - Zdravila za bolezni žolča in jeter uredi

A05A - Zdravila za bolezni žolča uredi

A05B - Zdravila za bolezni jeter in lipotropiki uredi

A05C - Zdravila za bolezni žolča v kombinaciji z lipotropiki uredi

A06 - Zdravila proti zaprtju uredi

A06A - Zdravila proti zaprtju uredi

A07 - Antidiaroiki, protivnetna in protimikrobna zdravila uredi

A07A - Zdravila za lokalno zdravljenje infekcijskih bolezni črevesne sluznice uredi

A07B - Zdravila z adsorpcijskim delovanjem v črevesju uredi

A07C - Elektroliti z ogljikovimi hidrati uredi

A07D - Antiperistaltiki uredi

A07E - Zdravila s protivnetnim delovanjem v črevesju uredi

A07F - Mikroorganizmi z antidiaroičnim delovanjem uredi

A07X - Drugi antidiaroiki uredi

A08 - Zaviralci apetita, brez dietnih pripravkov uredi

A08A - Zaviralci apetita, brez dietnih pripravkov uredi

A09 - Digestivi, vključno z encimi uredi

A09A - Digestivi, vključno z encimi uredi

A10 - Zdravila za zdravljenje diabetesa uredi

A10A - Insulini in analogi uredi

A10B - Antidiabetiki, brez insulinov uredi

A10X - Druga zdravila za zdravljenje diabetesa uredi

A11 - Vitamini uredi

A11A - Multivitamini, kombinacije uredi

A11B - Multivitamini brez dodatkov uredi

A11C - Vitamina a in d ter njune kombinacije uredi

A11D - Vitamin b1, enokomponentna zdravila in v kombinaciji z vitaminoma b6 in b12 uredi

A11E - Vitamini kompleksa b (tudi kombinacije) uredi

A11G - Askorbinska kislina (vitamin c) in v kombinacijah uredi

A11H - Druga enokomponentna vitaminska zdravila uredi

A11J - Druga vitaminska zdravila, kombinacije uredi

A12 - Minerali uredi

A12A - Kalcij uredi

A12B - Kalij uredi

A12C - Drugi minerali uredi

A13 - Toniki uredi

A13A - Toniki uredi

A14 - Anaboliki za sistemsko zdravljenje uredi

A14A - Anabolični steroidi uredi

A14B - Druga anabolična zdravila uredi

A15 - Spodbujevalci apetita uredi

A16 - Druga zdravila za bolezni prebavil in presnove uredi

A16A - Druga zdravila za bolezni prebavil in presnove uredi

B - Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov uredi

B01 - Antitrombotiki uredi

B01A - Antitrombotiki uredi

B02 - Antihemoragiki uredi

B02A - Antifibrinolitiki uredi

B02B - Vitamin k in drugi hemostatiki uredi

B03 - Zdravila za zdravljenje slabokrvnosti uredi

B03A - Zdravila z železom uredi

B03B - Vitamin b12 in folna kislina uredi

B03X - Druga zdravila za zdravljenje slabokrvnosti uredi

B05 - Nadomestki krvi in perfuzijske raztopine uredi

B05A - Kri in sorodna zdravila uredi

B05B - Raztopine za intravensko uporabo uredi

B05C - Raztopine za izpiranje uredi

B05D - Raztopine za peritonealno dializo uredi

B05X - Dodatki intravenskim raztopinam uredi

B05Z - Zdravila za dializo in filtracijo krvi uredi

B06 - Druga krvna zdravila uredi

B06A - Druga krvna zdravila uredi

C - Zdravila za bolezni srca in ožilja uredi

C01 - Zdravila za bolezni srca uredi

C01A - Kardiotonični glikozidi uredi

C01B - Antiaritmiki, skupini i in iii uredi

C01C - Spodbujevalci srčne funkcije brez kardiotoničnih glikozidov uredi

C01D - Vazodilatatorji za zdravljenje koronarne ishemije uredi

C01E - Druga zdravila za bolezni srca uredi

C02 - Antihipertenzivi uredi

C02A - Antiadrenergiki s centralnim delovanjem uredi

C02B - Antiadrenergiki, ganglijski zaviralci uredi

C02C - Antiadrenergiki s perifernim delovanjem uredi

C02D - Zdravila z delovanjem na gladko mišičje arterij uredi

C02K - Drugi antihipertenzivi uredi

C02L - Antihipertenzivi v kombinaciji z diuretiki uredi

C02N - Kombinacije antihipertenzivov v atc-skupini c02 uredi

C03 - Diuretiki uredi

C03A - Diuretiki dilucijskega segmenta, tiazidni diuretiki uredi

C03B - Diuretiki dilucijskega segmenta, brez tiazidov uredi

C03C - Diuretiki vhodnega kraka henlejeve zanke uredi

C03D - Antikaliuretični diuretiki (varčevalni s kalijem) uredi

C03E - Kombinacije diuretikov in diuretikov, ki varčujejo s kalijem uredi

C03X - Drugi diuretiki uredi

C04 - Periferni vazodilatatorji uredi

C04A - Periferni vazodilatatorji uredi

C05 - Vazoprotektivi uredi

C05A - Učinkovine za lokalno zdravljenje hemoroidov in analne fisure uredi

C05B - Antivarikozno zdravljenje uredi

C05C - Zdravila za stabiliziranje kapilar uredi

C07 - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta uredi

C07A - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta uredi

C07B - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta in tiazidi uredi

C07C - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta in drugi diuretiki uredi

C07D - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta, tiazidi in drugi diuretiki uredi

C07E - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta in vazodilatatorji uredi

C07F - Antagonisti adrenergičnih receptorjev beta in drugi antihipertenzivi uredi

C08 - Zaviralci kalcijevih kanalčkov uredi

C08C - Selektivni zaviralci kalcijevih kanalčkov z delovanjem na žile uredi

C08D - Selektivni zaviralci kalcijevih kanalčkov z direktnim delovanjem na prevodni sistem srca uredi

C08E - Neselektivni zaviralci kalcijevih kanalčkov uredi

C08G - Zaviralci kalcijevih kanalčkov in diuretiki uredi

C09 - Zdravila z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem uredi

C09A - Zaviralci angiotenzinske konvertaze, enokomponentna zdravila uredi

C09B - Zaviralci angiotenzinske konvertaze, kombinacije uredi

C09C - Antagonisti angiotenzina ii, enokomponentna zdravila uredi

C09D - Antagonisti angiotenzina ii , kombinacije uredi

C09X - Druga zdravila z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem uredi

C10 - Zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov uredi

C10A - Zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov, enokomponentna zdravila uredi

C10B - Zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov, kombinacije uredi

D - Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva uredi

D01 - Antimikotiki za zdravljenje dermatoloških bolezni uredi

D01A - Antimikotiki za lokalno zdravljenje uredi

D01B - Antimikotiki za sistemsko zdravljenje uredi

D02 - Zdravila za mehčanje in varovanje kože uredi

D02A - Zdravila za mehčanje in varovanje kože uredi

D02B - Varovalna zdravila pred uv-sevanjem uredi

D03 - Zdravila za oskrbo ran in razjed uredi

D03A - Zdravila za oskrbo brazgotin uredi

D03B - Encimi uredi

D04 - Antipruritiki z antihistaminiki, anestetiki itd. uredi

D04A - Antipruritiki z antihistaminiki, anestetiki itd. uredi

D05 - Antipsoriatiki uredi

D05A - Antipsoriatiki za lokalno zdravljenje uredi

D05B - Antipsoriatiki za sistemsko zdravljenje uredi

D06 - Antibiotiki in kemoterapevtiki za uporabo v dermatologiji uredi

D06A - Antibiotiki za lokalno zdravljenje uredi

D06B - Kemoterapevtiki za lokalno zdravljenje uredi

D06C - Antibiotiki in kemoterapevtiki, kombinacije uredi

D07 - Kortikosteroidi - dermatiki uredi

D07A - Kortikosteroidi, enokomponentna zdravila uredi

D07B - Kortikosteroidi v kombinaciji z antiseptiki uredi

D07C - Kortikosteroidi v kombinaciji z antibiotiki uredi

D07X - Kortikosteroidi, druge kombinacije uredi

D08 - Antiseptiki in dezinficiensi uredi

D08A - Antiseptiki in dezinficiensi uredi

D09 - Zdravilne obveze uredi

D09A - Zdravilne obveze uredi

D10 - Zdravila za zdravljenje aken uredi

D10A - Zdravila za lokalno zdravljenje aken uredi

D10B - Zdravila za sistemsko zdravljenje aken uredi

D11 - Druga zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva uredi

D11A - Druga zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva uredi

G - Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni uredi

G01 - Ginekološka protimikrobna zdravila in antiseptiki uredi

G01A - Protimikrobna zdravila in antiseptiki brez kombinacij s kortikosteroidi uredi

G01B - Protimikrobne učinkovine in antiseptiki v kombinaciji s kortikosteroidi uredi

G02 - Druga ginekološka zdravila uredi

G02A - Zdravila za spodbujanje krčenja maternice uredi

G02B - Lokalni kontraceptivi uredi

G02C - Druga ginekološka zdravila uredi

G03 - Spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil uredi

G03A - Hormonski sistemski kontraceptivi uredi

G03B - Androgeni uredi

G03C - Estrogeni uredi

G03D - Progestogeni uredi

G03E - Androgeni v kombinaciji z ženskimi spolnimi hormoni uredi

G03F - Progestogeni v kombinaciji z estrogeni uredi