Ksenon

jodksenon
Kr
Xe  
Rn 
 
Xe-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število ksenon, Xe, 54
Kemijska vrsta žlahtni plini
Skupina, perioda, blok 18 (VIIIA), 5, p
Gostota, trdota 5,9 kg/m3(273 K), NA
Izgled brezbarven
Xe,54.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 131,293 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) ni podatka (108) pm
Kovalentni polmer 130 pm
van der Waalsov polmer 216 pm
Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p6
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 8
Oksidacijska stanja (oksid) 0 (šibka kislina)
Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje plin (nemagneten)
Tališče 161,4 K (-169,1 °F)
Vrelišče 165,1 K (-162 °F)
Molarna prostornina 35,92 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 12,636 kJ/mol
Talilna toplota 2,297 kJ/mol
Parni tlak NA
Hitrost zvoka 1090 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 2,6 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 158 J/(kg · K)
Električna prevodnost ni podatka
Toplotna prevodnost 0,00569 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 1170,4 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 2046,4 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3099,4 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE DP
124Xe 0,1 % Xe je stabilen s 70 nevtroni
126Xe 0,09 % Xe je stabilen z 72 nevtroni
128Xe 1,91 % Xe je stabilen s 74 nevtroni
129Xe 26,4 % Xe je stabilen z 75 nevtroni
130Xe 4,1 % Xe je stabilen s 76 nevtroni
131Xe 21,29 % Xe je stabilen s 77 nevtroni
132Xe 26,9 % Xe je stabilen z 78 nevtroni
134Xe 10,4 % Xe je stabilen z 80 nevtroni
136Xe 8,9 % 2,36·1021 let Beta- ni podatka 136Ba
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Ksénon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Xe in atomsko število 54. Ta zelo težak žlahtni plin, brez barve in vonja, se pojavlja v ozračju v sledovih. Ksenon je bil del prve sintetizirane spojine žlahtnega plina.

Zunanje povezaveUredi