Kalcij

kalijkalcijskandij
Mg
Ca
Sr  
 
 
Ca-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število kalcij, Ca, 20
Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 4, s
Gostota, trdota 1550 kg/m3, 1,75
Videz srebrnkasto bel
Ca,20.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 40,078 g/mol
Atomski polmer (izračunan) 197 pm
Kovalentni polmer 176±10 pm
van der Waalsov polmer 231
Elektronska konfiguracija [Ar]4s2
e-/energijski nivo 2, 8, 8, 2
Oksidacijsko stanje (oksid) 2+ (močna baza)
Kristalna struktura ploskovno centrirana kocka
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (paramagneten)
Tališče 1115 K (1548°F)
Vrelišče 1757 K (2703 °F)
Molski volumen 26,20·10−3 m3/mol
Izparilna toplota 153,6 kJ/mol
Talilna toplota 8,54 kJ/mol
Parni tlak 254 Pa pri 1112 K
Hitrost zvoka 3810 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,00 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 632 J/(kg·K)]]
Električna prevodnost 29,8 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 201 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 589,8 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1145,4 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 4912,4 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
40Ca 96,941 % Ca je stabilen z 20 nevtroni
41Ca {sint.} 103,000 y ε 0,421 41K
42Ca 0,647 % Ca je stabilen z 22 nevtroni
43Ca 0,135 % Ca je stabilen z 23 nevtroni
44Ca 2,086 % Ca je stabilen z 24 nevtroni
46Ca 0,004 % Ca je stabilen z 26 nevtroni
48Ca 0,187 % >6×1018 let β- 4,272 48Ti
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.
kalcij
IUPAC-ime calcium, kalcij
Druga imena kalcijev klorid
Identifikatorji
Številka CAS 7440-70-2
Lastnosti
Molekulska formula ca
Molekulska masa 40.08 g/mol
Videz trdno stanje
Gostota 1.55 g/cm
Tališče

1112 K

Vrelišče

1757 K

Topnost 745 g/l pri 20 OC
Parni tlak 0,5 pri 200C
Struktura
Kristalna struktura Kalcij
Nevarnosti
10.4.2003
LD50 1940-2045 mg/kg misi, 3798-4179 mg/kg podgane, 500-1000 mg/kg kunci
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Kálcij (latinsko calcium) je kemični element s simbolom Ca in vrstnim številom 20. Kalcij je svetlo siva zemljoalkalijska kovina, ki se uporablja kot reducent pri pridobivanju torija, cirkonija in urana. Je peti najpogostejši v zemeljski skorji. Nujno je potreben za življenje organizmov, posebej v fiziologiji celice. Kalcij uvrščamo med zemeljsko alkalijske elemente. V periodnem sistemu elementov najdemo kalcij v 4 periodi in drugi skupini. Pri tvorjenju iona kalcij odvrže dva elektrona, tako da iz jih iz 20 nastane 18.

Kalcijeve spojineUredi

UporabaUredi

Kalcij uporabljamo kot dodatek za legiranje (npr. za izdelovanje svinčenih zlitin; za pridobivanje redkih kovin, kot absorpcijsko sredstvo za kisik in vodik pri pridobivanju žlahtnih plinov).

Zunanje povezaveUredi