Kálcij (latinsko calcium) je kemični element s simbolom Ca in vrstnim številom 20. Kalcij je svetlo siva zemljoalkalijska kovina, ki se uporablja kot reducent pri pridobivanju torija, cirkonija in urana. Je peti najpogostejši v zemeljski skorji. Nujno je potreben za življenje organizmov, posebej v fiziologiji celice. Kalcij uvrščamo med zemeljsko alkalijske elemente. V periodnem sistemu elementov najdemo kalcij v 4 periodi in drugi skupini. Pri tvorjenju iona kalcij odvrže dva elektrona, tako da iz jih iz 20 nastane 18.

Kalcij, 20Ca
Kalcij
IzgovarjavaIPA: [ˈkaːltsij]
Videzmotno siva, srebrna; z rahlim rumenim tonom[1]
Standardna atomska teža Ar, std(Ca)40,078(4)[2]
Kalcij v periodnem sistemu
Vodik Helij
Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
Mg

Ca

Sr
kalijkalcijskandij
Vrstno število (Z)20
Skupinaskupina 2 (zemljoalkalijske kovine)
Periodaperioda 4
Blok  blok s
Razporeditev elektronov[Ar] 4s2
Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 8, 2
Fizikalne lastnosti
Faza snovi pri STPtrdnina
Tališče842 °C
Vrelišče1484 °C
Gostota (blizu s.t.)1,55 g/cm3
v tekočem stanju (pri TT)1,378 g/cm3
Talilna toplota8,54 kJ/mol
Izparilna toplota154,7 kJ/mol
Toplotna kapaciteta25,929 J/(mol·K)
Parni tlak
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T (°C) 591 683 798 954 1.170 1.482
Lastnosti atoma
Oksidacijska stanja+1,[3] +2 (močno bazični oksid)
ElektronegativnostPaulingova lestvica: 1,00
Ionizacijske energije
  • 1.: 589,8 kJ/mol
  • 2.: 1145,4 kJ/mol
  • 3.: 4912,4 kJ/mol
  • (več)
Atomski polmerempirično: 197 pm
Kovalentni polmer176±10 pm
Van der Waalsov polmer231 pm
Barvne črte v spektralnem obsegu
Spektralne črte kalcija
Druge lastnosti
Pojavljanje v naraviprvobitno
Kristalna strukturaploskovno centrirana kocka (pck)
Face-centered cubic kristalna struktura za kalcij
Hitrost zvoka tanka palica3810 m/s (pri 20 °C)
Temperaturni raztezek22,3 µm/(m⋅K) (pri 25 °C)
Toplotna prevodnost201 W/(m⋅K)
Električna upornost33,6 nΩ⋅m (pri 20 °C)
Magnetna ureditevdiamagnetik
Magnetna susceptibilnost+40,0·10−6 cm3/mol[4]
Youngov modul20 GPa
Strižni modul7,4 GPa
Stisljivostni modul17 GPa
Poissonovo razmerje0,31
Mohsova trdota1,75
Trdota po Brinellu170–416 MPa
Številka CAS7440-70-2
Zgodovina
Odkritje in prva izolacijaHumphry Davy (1808)
Najpomembnejši izotopi kalcija
Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
40Ca 96,941% stabilen
41Ca sled 9,94×104 let ε 41K
42Ca 0,647% stabilen
43Ca 0,135% stabilen
44Ca 2,086% stabilen
45Ca sint. 162,6 d β 45Sc
46Ca 0,004% stabilen
47Ca sint. 4,5 d β 47Sc
γ
48Ca 0,187% 6,4×1019 let ββ 48Ti
Kategorija Kategorija: Kalcij
prikaži · pogovor · uredi · zgodovina | reference

Kalcijeve spojine uredi

Uporaba uredi

Kalcij uporabljamo kot dodatek za legiranje (npr. za izdelovanje svinčenih zlitin; za pridobivanje redkih kovin, kot absorpcijsko sredstvo za kisik in vodik pri pridobivanju žlahtnih plinov).

Sklici uredi

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. izd.). Butterworth-Heinemann. str. 112. ISBN 978-0-08-037941-8.
  2. Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  3. Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). »Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes«. Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 12492–12501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
  4. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 0-8493-0464-4.

Zunanje povezave uredi