Kalcij

kalijkalcijskandij
Mg
Ca
Sr  
 
 
Ca-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število kalcij, Ca, 20
Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 4, s
Gostota, trdota 1550 kg/m3, 1,75
Videz srebrnkasto bel
Ca,20.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 40,078 g/mol
Atomski polmer (izračunan) 197 pm
Kovalentni polmer 176±10 pm
van der Waalsov polmer 231
Elektronska konfiguracija [Ar]4s2
e-/energijski nivo 2, 8, 8, 2
Oksidacijsko stanje (oksid) 2+ (močna baza)
Kristalna struktura ploskovno centrirana kocka
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (paramagneten)
Tališče 1115 K (1548°F)
Vrelišče 1757 K (2703 °F)
Molski volumen 26,20·10−3 m3/mol
Izparilna toplota 153,6 kJ/mol
Talilna toplota 8,54 kJ/mol
Parni tlak 254 Pa pri 1112 K
Hitrost zvoka 3810 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,00 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 632 J/(kg·K)]]
Električna prevodnost 29,8 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 201 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 589,8 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1145,4 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 4912,4 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
40Ca 96,941 % Ca je stabilen z 20 nevtroni
41Ca {sint.} 103,000 y ε 0,421 41K
42Ca 0,647 % Ca je stabilen z 22 nevtroni
43Ca 0,135 % Ca je stabilen z 23 nevtroni
44Ca 2,086 % Ca je stabilen z 24 nevtroni
46Ca 0,004 % Ca je stabilen z 26 nevtroni
48Ca 0,187 % >6×1018 let β- 4,272 48Ti
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Kálcij (latinsko calcium) je kemični element s simbolom Ca in vrstnim številom 20. Kalcij je svetlo siva zemljoalkalijska kovina, ki se uporablja kot reducent pri pridobivanju torija, cirkonija in urana. Je peti najpogostejši v zemeljski skorji. Nujno je potreben za življenje organizmov, posebej v fiziologiji celice. Kalcij uvrščamo med zemeljsko alkalijske elemente. V periodnem sistemu elementov najdemo kalcij v 4 periodi in drugi skupini. Pri tvorjenju iona kalcij odvrže dva elektrona, tako da iz jih iz 20 nastane 18.

Kalcij
Nevarnosti
GHS piktogrami GHS02: Vnetljivo
Opozorilna beseda Pozor
H261
P231+232, P422[1]
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 0: Exposure under fire conditions would offer no hazard beyond that of ordinary combustible material. E.g. sodium chlorideReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumSpecial hazard W: Reacts with water in an unusual or dangerous manner. E.g. sodium, sulfuric acidNFPA 704 four-colored diamond
3
0
1

Kalcijeve spojineUredi

UporabaUredi

Kalcij uporabljamo kot dodatek za legiranje (npr. za izdelovanje svinčenih zlitin; za pridobivanje redkih kovin, kot absorpcijsko sredstvo za kisik in vodik pri pridobivanju žlahtnih plinov).

Zunanje povezaveUredi

  1. "Calcium turnings, 99% trace metals basis". Sigma-Aldrich. Pridobljeno dne 2019-01-11.