Magnezijev sulfat

Magnezijev sulfat
Magnesium sulfate anhydrous.jpg
Magnesium sulfate.JPG
IUPAC-ime magnezijev sulfat
Druga imena grenka sol
angleška sol
Identifikatorji
Številka CAS 7487-88-9
PubChem 24083
DrugBank DB00653
ChEBI 32599
RTECS število OM4500000
SMILES
InChI
ChemSpider 22515
Lastnosti
Molekulska formula MgSO4
Molekulska masa 120,366 g/mol (anhidrid),
138,38 g/mol (monohidrat),
174,41 g/mol (trihidrat),
210,44 g/mol (pentahidrat),
228,46 g/mol (heksahidrat),
246,47 g/mol (heptahidrat)
Videz bela kristalinična trnina
Vonj brez vonja
Gostota 2,66 g/cm3 (anhidrid),
2,445 g/cm3 (monohidrat),
1,68 g/cm3 (heptahidrat),
1,512 g/cm3 (undekahidrat)
Tališče

anhidrid razpade pri 1124 °C,
monohidrat razpade pri 200 °C,
heptahidrat razpade pri 150 °C,
undekahidrat razpade pri 2 °C

Topnost (voda) Anhidrid:
26,9 g/100 mL (0 °C)
25,5 g/100 mL (20 °C)
50,2 g/100 mL (100 °C)
Heptahidrat:
71 g/100 mL (20 °C)
Topnost 1,16 g/100 mL (18 °C, dietil eter),
rahlo topen v etanolu in glicerolu,
netopen v acetonu
Lomni količnik (nD) 1,523 (monohidrat),
1,433 (heptahidrat)
Struktura
Kristalna struktura monoklinska (hidrat)
Nevarnosti
Varnostni list Varnostni list
EU Index ni razvrščen
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
Sorodne snovi
Drugi kationi berilijev sulfat
kalcijev sulfat
stroncijev sulfat
barijev sulfat
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Magnezijev sulfat (tudi grenka sol, ledena sol) so mali beli oziroma brezbarvni kristali, po navadi igličaste oblike s hladnim, slano-grenkim okusom. So prosto topni v vodi in delno v alkoholu. Kemijska formula je MgSO4. Uporabljajo ga v zdravstvu, kot razstrupljevalec, odvajalo, proti krčem in tistim s pomanjkanjem magnezija v telesu. Uporabljajo ga tudi kot dopolnilo k prehrani za živali. Tudi v vrtnarstvu je pogost pripomoček za rastline. Najbolj poznan izdelek, ki vsebuje magnezijev sulfat, v Sloveniji je Donat Mg.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:Uredi

Napotki za nevarnost

Nevarnosti za človeka so lahko pri vdihavanje, kjer se lahko pojavi vnetje grla in kašljanje, pri stiki s kožo in očmi se lahko pojavi rahlo draženje oziroma srbenje, pri zaužitju velikih količin pa lahko pride do želodčnih krčev in driske.Do večjih zapletov pa lahko pride, če je onemogočeno izločanje(zapora v črevesju in podobno), pojavi se lahko zmanjšanje refleksov in hipokalcemija(pomankanje kalcija v krvi).

Nevarnosti za okolje ni, zato kemikalija ni razvrščena kot nevarna po EC kriterijih.

Ukrepi za prvo pomočUredi

Vdihovanje

Ponesrečenca je potrebno odnesti na svež zrak, če pa se pojavijo težave pri dihanju je potrebno priskrbeti medicinsko pomoč.

Zaužitje

Nujno izpirati usta s tekočo vodo in izzvati bruhanje, nujen je tudi obisk zdravnika.

Stik s kožo in očmi

Najprej odstranimo kontaminirano obleko, kožo dobro umijemo z milom in tekočo vodo. Pri stiku z očmi pa izpiramo oči s tekočo vodo.

Ukrepi ob požaruUredi

Posebne nevarnosti

Snov ni gorljiva, zato je med požarom veliko dima in sproščajo se dražeči in strupeni plini.

Primerna sredstva za gašenje

Primerna so vsa razpoložljiva sredstva za gašenje.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Potrebujemo zaščitno obleko in zaščitno masko z lastnim dotokom zraka.

Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

Ljudje morajo obvezno nositi predpisano zaščitno obleko.

Ekološki zaščitni ukrepi

Najprej moramo preprečiti onesnaženje vodnih virov. Ob manjših razsutosti ali razlitjih je potrebno področje dobro sprati z vodo. Ob večjih razsutjih pa obvezno mehansko pobrati snov v prazne zabojnike, preostanek pa dobro sprati z vodo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Ravnanje

Snov ni občutljiva, zato ni posebnih zahtev za rokovanje z njim.

Skladiščenje

Skladiščeno mora biti v zaprti in nepoškodovani embalaži, v suhem, hladnem in prezračenem prostoru.

Ekotoksikološki podatkiUredi

Glede razgradljivosti je, da v manjših koncentracijah v bioloških čistilnih napravah ne deluje škodljivo na sestavi aktivnega blata.

Strupenost
  • ribe: LC50(24 ur) = 14000 mg/l (Leuciscus idus melanotus)
  • nevretenčarji: EC50(24 ur) = 1700 mg/l (Daphnia magna)
  • alge: EC50(72 ur) = 2700 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
  • bakterije: EC50(30 min)= 84000 mg/l (Photobacterium phosporeum)

Glej tudiUredi