Dimerkaprol

Dimerkapról, tudi BAL (krajšava od angl. British antilewisite), je protisredstvo pri zastrupitvi s kovinami, kot so arzen, živo srebro in zlato.[1]

Dimerkaprol
Skeletna formula dimerkaprola
Model kroglic in paličic ((2R)-2-sulfanil)
Imena
IUPAC ime
2,3-disulfanilpropan-1-ol
Druga imena
2,3-dimerkaptopropanol
britanski antiluizit (BAL)
Identifikatorji
3D model (JSmol)
1732058
ChEMBL
ChemSpider
DrugBank
ECHA InfoCard 100.000.394
EC število
  • 200-433-7
KEGG
MeSH Dimercaprol
RTECS število
  • UB2625000
UNII
UN število 2810
Lastnosti
C3H8S2O
Molska masa 124,225 g mol-1
Gostota 1,239 g cm-3
Vrelišče 120 °C; 248 °F; 393 K
log P 0,627
Kislost (pKa) 8,999
Bazičnost (pKb) 4,998
Lomni količnik (nD) 1,573
Nevarnosti
GHS piktogrami GHS06: Strupeno
Opozorilna beseda Pozor
H301, H315, H319, H335
P261, P301+310, P305+351+338
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformReactivity code 0: Normally stable, even under fire exposure conditions, and is not reactive with water. E.g. liquid nitrogenSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
1
2
0
da
Plamenišče 112 °C (234 °F; 385 K)

ZgodovinaUredi

Dimerkaprol so med drugo svetovno vojno skrivoma razvili britanski biokemiki na univerzi v Oxfordu kot protisredstvo proti luizitu, danes zastarelemu arzenovemu bojnemu plinu.[2][3]

UporabaUredi

Indiciran je pri zastrupitvah z arzenom, anorganskim živim srebrom, zlatom ter svincem, antimonom, bakrom, bizmutom, kromom, nikljem, volframom in cinkom.[4]

Pri zastrupotvi s kadmijem lahko dimerkaprol celo poveča toksičnost zaradi prerazporeditve kadmija oziroma nefrotoksičnega učinka kompleksa dimerkaprol-kadmij. Ne sme se uporabiti pri zastrupitvah z elementarnim in organskim živim srebrom (npr. metil-Hg, fenil-Hg), ker lahko povzroči prerazporeditev živega srebra iz drugih tkiv v možgane, ki so že tako ciljni organ pri teh oblikah živega srebra.[5]

Mehanizem delovanjaUredi

Dimerkaprol je kelator in veže nekatere težke kovine (svinec, živo srebro, zlato) ter polkovine (arzen) v inertne komplekse. Toksičnost teh strupov temelji sicer na medsebojnem vplivanju z esencialnimi sulfhidrilnimi skupinami (-SH) encimov.[4]

OdmerjanjeUredi

Dimerkaprol se daje globoko intramuskularno (v mišico).[5] Odmerjanje se razlikuje glede na vrsto kovine, resnost zastrupitve in starost bolnika.[4]

SkliciUredi

  1. http://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5512064/dimerkaprol, Slovenski medicinski e-slovar, vpogled: 22. 1. 2014.
  2. Tabangcura, Jr., Domingo; Daubert, G. Patrick. "British anti-Lewisite".
  3. Peters, R; Stocken, L; Thompson, R. (1945). "British Anti-Lewisite (BAL)". Nature. 156 (3969): 616–619. doi:10.1038/156616a0. PMID 21006485.
  4. 4,0 4,1 4,2 Možina M., Grenc D. Antidoti. MED RAZGL 2009; 48: 29–38.
  5. 5,0 5,1 Jamšek M , Šarc L. Diagnostika in zdravljenje zastrupitev s kovinami, MED RAZGL 2009; 48: 101–113.

{normativna kontrola}}