Terbij

kemijski element
gadolinijterbijdisprozij
Tb
Bk  
 
 
Tb-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število terbij, Tb, 65
Kemijska vrsta lantanoidi
perioda, blok 6 , f
Gostota, trdota 8219 kg/m3, ni podatka
Izgled srebrnkasto bel
Tb,65.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 158,92534(2) a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 175 (225) pm
Kovalentni polmer ni podatka
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f9
e-na energijski nivo 2, 8, 18, 27, 8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 4 (šibka baza)
Zgradba mreže heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (_)
Tališče 1629 K (2473 °F)
Vrelišče 3503 K (5846 °F)
Molarna prostornina 19,3 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 330,9 kJ/mol
Talilna toplota 10,8 kJ/mol
Parni tlak ni podatka
Hitrost zvoka 2620 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,2 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 180 J/(kg · K)
Električna prevodnost 0,889 106/m ohm
Toplotna prevodnost 11,1 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 565,8 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1110 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2114 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 3839 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
157Tb {sint.} 71 let ε 0,060 157Gd
158Tb {sint.} 180 let ε 1,220 158Gd
β- 0,937 158Dy
159Tb 100 % 159Tb je stabilen z 94 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Têrbij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Tb in atomsko število 65. Je srebrnkasto-siva redkozemeljska kovina, ki jo je moč kovati in raztezati, ter dovolj mehka, da jo je moč rezati z nožem. Na zraku je zmerno stabilen. Obstajata dve kristalni modifikatiji, transformacijska temperatura med obema je 1289 °C.

ZgodovinaUredi

Terbij je leta 1843 odkril švedski kemik Carl Gustaf Mosander, ki ga je zaznal kot nečistočo v itrijevem oksidu Y2O3 in poimenoval po švedski vasi Ytterby. V čisti obliki ga niso izolirali vse do nedavnih izboljšav tehnik za izmenjavo ionov.

Zunanje povezaveUredi