Prometij

neodimprometijsamarij
Pm
Np  
 
 
Pm-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število prometij, Pm, 61
Kemijska vrsta lantanoidi
Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
Gostota, trdota 7264 kg/m3, ni podatka
Izgled kovinski
Lastnosti atoma
Atomska teža 145 u
Polmer atoma (izračunan) 185 (205) pm
Kovalentni polmer ni podatka
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f5
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 23 ,8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže Hexagonal
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (__)
Tališče 1373 K (2012 °F)
Vrelišče 3273 K (5432 °F)
Molarna prostornina 20,23 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota ni podatka
Talilna toplota 86,7 kJ/mol
Parni tlak ni podatka
Hitrost zvoka ni podatka
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,13 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 180 J/(kg · K)
Električna prevodnost ni podatka
Toplotna prevodnost 17,9 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 540 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1050 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2150 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 3970 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
145Pm {sint.}x 17,7 let ε 0,163 145Nd
146Pm {sint.} 5,53 let ε 1,472 146Nd
β- 1,542 146Sm
147Pm {sint.} 2,6234 y β- 0,224 147Sm
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Prométij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Pm in atomsko število 61. Poimenovan je v čast Prometeja, grškega junaka, ki je ukradel ogenj z neba in ga dal ljudem.

Zunanje povezaveUredi