Prazeodim

cerijprazeodimneodim
Pr
Pa  
 
 
Prazeodim v periodnem sistemu
Splošno
Ime, znak, število prazeodim, Pr, 59
Kemijska vrsta lantanoidi
Skupina, perioda, blok _, 6, f
Gostota, trdota 6640 kg/m3, ni podatka
Izgled srebrnkasto bel, rumenkast ton
Pr,59.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 140,90765(2) u
Polmer atoma (izračunan) 185 (247) pm
Kovalentni polmer 165 pm
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Xe]6s24f3
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 21, 8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno
Tališče 1204 K (1707,8 °F)
Vrelišče 3793 K (6368 °F)
Molarna prostornina 20,8 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 296,8 kJ/mol
Talilna toplota 6,89 kJ/mol
Parni tlak 1,333224E-06 Pa pri 1070 K
Hitrost zvoka 2280 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,13 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 193 J/(kg · K)
Električna prevodnost 1,48 106/m ohm
Toplotna prevodnost 12,5 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 527 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1020 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2086 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 3761 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
141Pr 100 % 141Pr je stabilen z 82 nevtroni
142Pr {sint.} 19,12 h β- 2,162 MeV 142Nd
ε 0,745 MeV 142Ce
143Pr {sint.} 13,57 d β- 0,934 MeV 143Nd
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Prazeodím je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Pr in atomsko število 59. Prazeodim je mehak kovinski element srebrne barve iz skupine lantanoidov. Nekako bolj je odporen proti koroziji na zraku kot evropij, lantan, cerij ali neodim, vendar razvije zeleno oksidno prevleko, ki na zraku odpada, ter tako izpostavi oksidaciji še več kovine. Zaradi tega je prazeodim treba shranjevati pod lahkim mineralnim oljem ali zapečatenega v plastiko ali steklo.

Zunanje povezaveUredi