antimontelurjod
Se
Te
Po  
 
 
Te-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število telur, Te, 52
Kemijska vrsta metaloidi
Skupina, perioda, blok 16 (VIA), 5 , p
Gostota, trdota 6240 kg/m3, 2,25
Izgled srebrnkast svetleče siv
Te,52.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 127,60 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 140 (123)pm
Kovalentni polmer 135 pm
van der Waalsov polmer 206 pm
Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p4
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 6
Oksidacijska stanja (oksid) ±2, 4, 6 (rahlo kisel)
Zgradba mreže heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (nemagneten)
Tališče 722,66 K (841,12 °F)
Vrelišče 1261 K (1810 °F)
Molarna prostornina 20,46 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 52,55 kJ/mol
Talilna toplota 17,49 kJ/mol
Parni tlak 23,1 Pa pri 272,65 K
Hitrost zvoka 2610 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 2,1 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 202 J/(kg · K)
Električna prevodnost 200 /(m·ohm)
Toplotna prevodnost 2,35 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 869,3 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1790 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2698 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 3610 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 5668 kJ/mol
6. ionizacijski potencial 6820 kJ/mol
7. ionizacijski potencial 13200 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
120Te 0,096 % Te je stabilen z 68 nevtroni
122Te 2,603 % Te je stabilen s 70 nevtroni
123Te 0,908 >1 E13 let Epsilon 0,051 123Sb
124Te 4,816 % Te je stabilen z 72 nevtroni
125Te 7,139 % Te je stabilen s 73 nevtroni
126Te 18,952 % Te je stabilen s 74 nevtroni
128Te 31,687 2,2 E24 y Beta- 0,867 128Xe
130Te 33,799 7,9 E20 let Beta- 2,528 130Xe
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Telúr je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Te in atomsko število 52. Ta svetleči srebrnkasto-bel metaloid, ki je videti kot kositer, je kemijsko soroden selenu in žveplu. Uporablja se predvsem v zlitinah in kot polprevodnik.

Zunanje povezaveUredi