Toplôtna prevódnost (oznaka , v tujih virih tudi k, l ali κ) je snovna konstanta in intenzivna količina, določena pri prevajanju toplote kot sorazmernostni koeficient med gostoto toplotnega toka in gradientom temperature. Mednarodni sistem enot predpisuje za toplotno prevodnost izpeljano enoto (watt na meter kelvin).

Pri materialih z nizkim koeficientom toplotne prevodnosti je prevajanje toplote manjše kot pri materialih z visoko toplotno prevodnostjo. Kovine imajo običajno visoko toplotno prevodnost in so zelo učinkovite pri prevajanju toplote, nasprotno pa velja za izolacijske materiale, kot sta kamena volna ali stiropor. Tako se materiali z visoko toplotno prevodnostjo pogosto uporabljajo v toplotnih prevodnikih, materiali z nizko toplotno prevodnostjo pa se uporabljajo kot toplotna izolacija. Pogost sinonim za toplotno prevodnost je toplotna upornost. Toplotna prevodnost za trdnine se v splošnem skoraj ne spreminja, za pline in tekočine pa je odvisna od temperature.

Toplotne prevodnosti nekaterih snovi

uredi
snov toplotna prevodnost
[W·m−1·K−1]
temperatura
[K]
električna prevodnost
[S·m−1=Ω−1·m−1
=kg−1·m−3·s3·A2
=W·m−1·V−2=A·m−1·V−1]
opombe
diamant, prečiščen umetni 2000-2500 (Stransko)10−16 - (balistično)108+
diamant, neprečiščen (C+0,1 %N) 1000ad 273a ~10−16 tip I (98,1 %
dimant v žlahtnih kamnih)
srebro (Ag), čisto 406d - 429ag (418f) 300ag 61,35g 62,89 - 63,01 · 106 največja električna
prevodnost med
kovinami
baker (Cu), čist 385d - 401g (386f - 390e) 273g-373g(293e) 59,17g 58,82 - 59,6 · 106
zlato (Au), čisto 314d - 318fg 273g - 373g 40,98 - 45,45g · 106
aluminij (Al), čist 205d - 237eg (220f) 293eg 37,45g 35,46 - 37,8 · 106
duraluminij 165 273 - 373
kalij (K) 102,4 - 128 273 - 373
medenina (Cu+(35-15)%Zn) 109dg - 159g (151f) 296g 12,82g - 21,74g · 106
kadmij (Cd) 92,4 - 96,8 273 - 373
železo (Fe), čisto 71,8f - 80,4g (79,5d - 80,2a) 273g-373g(300a) 9,901g - 10,00 · 106
platina (Pt) 71i 293i
iridij (Ir) 58 273 - 373
železova litina (Fe+(2-3,5)%C+(1-3)%Si) 55f
bron (Cu+11 %Sn) 42g - 50g ((25 %Sn)26f) 296g 5,882g - 7,143g · 106
ogljikovo jeklo (Fe+(1,5-0,5)%C) 36f - 54f (50,2d)
svinec (Pb), čist 34,7d - 35,3g (35f) 273g - 373g 4,545 - 4,854g · 106
kromovo jeklo (Fe+5 %Cr) 20 - 37 273 - 373
antimon (Sb) 17 - 24.3 273 - 373
nerjavno jeklo (Fe+18 %Cr+8 %Ni) 14a - 16,3fg 273a - 296g 1,389g - 1,429g · 106
granit (Si+14 %Al+4 %K+3 %Na) 1,73b - 3,98b 70,18 %SiO2
marmor 2,07b - 2,94b večinoma CaCO3
peščenjak 1,83b - 2,90b ~95 %-71 %SiO2
led 1,6d - 2,2a (2,1e) 273a (293e)
apnenec 1,26b - 1,33b večinoma CaCO3
humus 1,26 273
kreda 0,92 273
beton 0,8d - 1,28e 293e ~61 %-67 %CaO
steklo 0,8d−0,93e((96 %SiO2)1,2-1,4)g 293eg (10−12)g 10−14 - 10−10 <1 % železovih oksidov
ilovica 0,47 - 0,93 273
zemlja 0,17c - 1,13c
porcelan 0,8i 293i
voda 0,6de (0,57i) 293de (čista)10−6-(sladka)10−3±1-(morska)1 <3 %(Na+Mg+Ca)
sneg, moker 0,4i 293i
ojačana plastika 0,23g - 0,7g (1,06e) 296g (293e) (10−15 - 100)g 10-40 %GF ali CF
gosti polimer 0,33g - 0.52g 296g (10−16 - 102)g
žveplo (S) 0,3i 293i
glicerol 0,29e 293e
manj gosti polimer 0,04g - 0,33g (0,16 - 0,25)e 296g (293)e (10−17 - 100)g
etanol 0,18i 293i
kavčuk/guma (92 %) 0,16a 303a ~10−13
alkohol ali olje 0,1e - 0,21e 293e
les (+12 % vode) 0,09091h - 0,21h (0,16a - 0,4e) (298a - 293e) odvisno od vrste
les (suh) 0,07692h - 0,17h (0,04 - 0,12)d cedra - hikori
helij (He) 0,14i 293i
sneg, suh 0,11d
plutovina 0,04d - 0,07e 293e
stekleno vlakno ali pena ali volna 0,03e - 0,045e (0,04d) 293e
EPS/XPS (PS+zrak+CO2+CnH2n+x) 0,033ad (0,1 - 0,13)g 98a-298a (296)g (<10−14 - 100)g
zrak (78 %N+21 %O+1 %Ar) (1 atm) 0,024d - 0,0262a (0,025e) 273d-300a(293e)
kisik (O2) (1 atm) 0,0238d 293d
dušik (N2) (1 atm) 0,0234d - 0,026a 293d - 300a
kremenov aerogel 0,003a 98a - 298a penasto steklo
snov toplotna prevodnost
[W·m−1·K−1]
temperatura
[K]
električna prevodnost
[S·m−1=Ω−1·m−1
=kg−1·m−3·s3·A2
=W·m−1·V−2=A·m−1·V−1]
opombe