Platina

iridij - platina - zlato
Pd
Pt
Ds
Pt-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število platina, Pt, 78
Kemijska vrsta prehodne kovine
Skupina, perioda, blok 10 , 6, d
Gostota, trdota 21450 kg/m3, 3,5
Videz
sivkasto bela
Pt,78.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 195,078 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 135 (177) pm
Kovalentni polmer 128 pm
van der Waalsov polmer 175 pm
Elektronska konfiguracija [Xe]4f145d96s¹
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 17, 1
Oksidacijska stanja (oksid) 2, 4 (rahlo bazična)
Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (paramagnetik)
Tališče 2041,4 K (3214,9 °F)
Vrelišče 4098 K (6917 °F)
Molarna prostornina 9,09 ×10−6 m³/mol
Izparilna toplota 510 kJ/mol
Talilna toplota 19,6 kJ/mol
Parni tlak 0,0312 Pa pri 2045 K
Hitrost zvoka 2680 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 2,28 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 130 J/(kg · K)
Električna prevodnost 09,66 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 71,6 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 870 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1791 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
190Pt0,01 % 6,5 E11 let α 3,249 186Os
192Pt 0,79 % Pt je stabilen s 114 nevtroni
193Pt {sint.} 50 y ε 0,057 193Ir
194Pt 32,9 % Pt je stabilen s 116 nevtroni
195Pt 33,8 % Pt je stabilen s 117 nevtroni
196Pt 25,3 % Pt je stabilen s 118 nevtroni
198Pt 7,2 % Pt je stabilen s 120 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Plátina (latinsko platinum) je kemični element. Kot vse druge plemenite kovine je tudi ta odporna proti koroziji. V naravi jo najdemo samorodno, vsebujejo pa jo tudi nekatere nikljeve in bakrove rude. Uporablja se v čisti obliki in v zlitinah s paladijem (do 25 %), rodijem (do 40 %), rutenijem, volframom (do 8 %) in nikljem (do 10 %). Za vse te zlitine je značilna popolna odpornost proti sulfidizaciji in okisdaciji pa tudi velika trdnost in obrabna obstojnost pri visoki temperaturi. Za trajne magnete je najprimernejša zlitina platine s 25 do 50 % kobalta. Uporablja se za nakit, v tehniki pa v katalizatorjih za čiščenje avtomobilskih izpušnih plinov, v vodikovih gorilnih celicah, za laboratorijsko opremo itd. Platina lahko kljub svoji dobri obstojnosti korodira zaradi cianidov, halogenov, žvepla in zažigalnih alkalov. Odporna je proti kislinam, tudi proti klorovodikovi in dušikovi, izjema pa je raztopina aqua regia, v kateri tvori klorplatinasto kislino. Pogosta oksidacijska stanja platine vključujejo +2, +3 in +4.