cinkgalijgermanij
Al
Ga
In  
 
 
Ga-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število galij, Ga, 31
Kemijska vrsta mehka kovina
Skupina, perioda, blok 13 (IIIA), 4 , p
Gostota, trdota 5904 kg/m3, 1,5
Izgled srebrnkasto bel
tipičen (staljen skupek) kristaliziran
Lastnosti atoma
Atomska teža 69,723 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 130 (136)pm
Kovalentni polmer 126 pm
van der Waalsov polmer 187 pm
Elektronska konfiguracija [Ar]3d10 4s2 4p1
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 3
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (amfoterično)
Zgradba mreže ortorombna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (s)
Tališče 302,91 K (29.8 °C)
Vrelišče 2477 K (2400 °C)
Molarna prostornina 11,80 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 258,7 kJ/mol
Talilna toplota 5,59 kJ/mol
Parni tlak 9,31·10-36 Pa pri 302,9 K
Hitrost zvoka 2740 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,81 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 370 J/(kg · K)
Električna prevodnost 6,78 10−6/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 40,6 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 578,8 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1979,3 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2963 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 6180 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
69Ga 60,1 % Ga je stabilen z 38 nevtroni
71Ga 39,9 % Ga je stabilen z 39 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Gálij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ga in atomsko število 31.

Galij je redka, mehka srebrnkasto kovinska šibka kovina, krhka pri nižjih temperaturah, vendar tekoča nad sobno temperaturo in se lahko tudi stali v roki. V sledovih nastopa v boksitu in cinkovih rudah. Galijev arzenid se uporablja kot polprevodnik, najpomembneje v LED-diodah.

Zunanje povezaveUredi