Dubnij

Dubnij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Db in atomsko število 105.