Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka nam pove, za kolikšen faktor se spremeni dolžina trdne snovi, če se temperatura snovi spremeni za 1 K. Navadno se privzame, da je tlak okolice konstanten. Formula za izračun temperaturnega koeficienta dolžinskega raztezka je:

kjer

  • je začetna dolžina snovi
  • je dolžinska sprememba snovi
  • je sprememba temperature

Enota je navadno

ali

Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka je navadno trikrat manjši od temperaturnega koeficienta prostorskega raztezka :


Vrednosti za nekaj najpogostejših snovi:

Živo srebro 60 (×10−6/K)
Svinec29
Aluminij 23
Medenina 19
Nerjaveče jeklo 17,3
Baker 17
Zlato 14
Nikelj13
Beton12
Železo ali jeklo 12
Ogljikovo jeklo 10,8
Platina 9
Steklo 8,5
Tungsten 4,5
Pyrex steklo 3,3
Silikon 3
Diamant 1