Rubidij

rubidijstroncij
K
Rb
Cs  
 
 
Rb-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število rubidij, Rb, 37
Kemijska vrsta alkalijska kovina
Skupina, perioda, blok 1 (IA), 5 , s
Gostota, trdota 1532 kg/m3, 0,3
Videz srebrnkasto bel
Rb,37.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 85,4678 a. e. m.
Atomski polmer (izračunan) 235 (265) pm
Kovalentni polmer 211 pm
van der Waalsov polmer 2,44
Elektronska konfiguracija [Kr]5s1
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 8, 1
Oksidacijska stanja (oksid) 1 (močna baza)
Kristalna struktura telesno centrirana kocka
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno
Tališče 312,46 K (102,76 °F)
Vrelišče 961 K (1270 °F)
Molski volumen 55,76·10−6 m3/mol
Izparilna toplota 72,216 kJ/mol
Talilna toplota 2,192 kJ/mol
Parni tlak (312,6 K) 1,56·10−4 Pa
Hitrost zvoka 1300 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 0,82 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 363 J/(kg·K)
Električna prevodnost 7,79·106/(m·(ohm)
Toplotna prevodnost 58,2 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 403,0 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 2633 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3860 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 5080 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 6850 kJ/mol
6. ionizacijski potencial 8140 kJ/mol
7. ionizacijski potencial 9570 kJ/mol
8. ionizacijski potencial 13120 kJ/mol
9. ionizacijski potencial 14500 kJ/mol
10. ionizacijski potencial 26740 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
85Rb 72,168% Rb je stabilen z 48 nevtroni
87Rb 27,835 % 4,7 × 1010 let beta- 0,283 87Sr
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Rubídij (latinsko rubidus - temnordeče) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Rb in atomsko število 37. To je mehak, srebrno bel kovinski element iz skupine alkalijskih kovin. Izotop Rb-87, ki nastopa v naravi, je (rahlo) radioaktiven. Rubidij je zelo reaktiven in ima podobne lastnosti kot ostali elementi iz prve skupine.

Pomembne lastnostiUredi

Rubidij je drugi najbolj elektropozitiven element izmed alkalijskih elementov. Kot drugi elementi prve skupine se na zraku vžge sam in burno reagira z vodo, pri čemer osvobodi in včasih vžge kisik. Podobno kot druge alkalijske kovine tudi rubidij z živim srebrom tvori amalgame in lahko tvori zlitine z zlatom, cezijem, natrijem in kalijem. Plamenu daje rumeno-vijolično barvo.

Zunanje povezaveUredi