Stroncij

rubidijstroncijitrij
Ca
Sr
Ba  
 
 
Sr-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število stroncij, Sr, 38
Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 5, s
Gostota, trdota 2630 kg/m3, 1,5
Videz srebrnkasto bel kovinski
Sr,38.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 87,62 Da
Atomski polmer 219 pm
Kovalentni polmer 192 pm
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Kr]5s2
e-/energijski nivo 2, 8, 18, 8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 2 (močna baza)
Zgradba mreže ploskovno centrirana kocka
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (paramagneten)
Tališče 1050 K (1431 °F)
Vrelišče 1655 K (2520 °F)
Molarna prostornina 33,94 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 144 kJ/mol
Talilna toplota 8,3 kJ/mol
Parni tlak 246 Pa pri 1042 K
Hitrost zvoka ni podatka
Razne lastnosti
Elektronegativnost 0,95 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 300 J/(kg · K)
Električna prevodnost 7,62 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 35,3 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 549,5 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1064,2 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 4138 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
84Sr 0,56 % Sr je stabilen s 46 nevtroni
86Sr 9,86 % Sr je stabilen z 48 nevtroni
87Sr 7,0 % Sr je stabilen z 49 nevtroni
88Sr 82,58 % Sr je stabilen s 50 nevtroni
90Sr {sint.} 28,78 let beta- 0,546 90Y
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Stróncij je kemični element s simbolom Sr in vrstnim številom 38. Stroncij je mehka srebrnkasto-bela ali rumenkasta kovina, ki je kemijsko zelo reaktivna. Na zraku porumeni, pojavlja pa se v celestinu in stroncijanitu. Sr-90 je prisoten v radioaktivnih odpadkih in ima razpolovno dobo okoli 28 let.

Zunanje povezaveUredi