Za geometrijski pomen pojma glej »polmer«.
francij - radij - aktinij
Ba
Ra  
 
 
Ra-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število radij, Ra, 88
Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 7, s
Gostota 5000 kg/m3
Videz srebrno belo kovinski
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa (226,0254) Da
Atomski polmer 215 pm
Kovalentni polmer 221±2 pm
van der Waalsov polmer 283 pm
Elektronska konfiguracija [Rn]7s2
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 2 (močna baza)
Kristalna struktura telesno centrirana kocka
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (nemagneten)
Tališče 973 K (1292 °F)
Vrelišče 2.010 K (3159 °F)
Molski volumen 41,09·10−6 m3/mol
Izparilna toplota 125 kJ/mol
Talilna toplota 8,5 kJ/mol
Parni tlak 327 Pa pri 973 K
Hitrost zvoka ni znana
Razne lastnosti
Elektronegativnost 0,9 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 94 J/(kg·K)
Električna prevodnost 1x106 A/(V·m)
Toplotna prevodnost 18,6 W/(m · K)
1. ionizacijski potencial 509,3 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 979,0 kJ/mol
3. ionizacijski potencial ___
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
226Ra sled 1.602 let α 4.871 222Rn
228Ra {umetni} 6,7 let β-

0,046

228Ac
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Rádij je kemični element v periodnem sistemu elementov z znakom Ra in atomskim številom 88. Je skoraj popolnoma bel, na zraku pa potemni. Radij je alkalijska zemeljska kovina, ki se nahaja v uranovi rudi. Element je zelo radioaktiven. Njegov najbolj stabilen izotop Ra-226 ima razpolovno dobo 1602 leti in razpade v radonov plin.

Zunanje povezaveUredi