Aktinij

radij - aktinij - torij
Ime, znak, število akronij, Ac, 89
Kemijska vrsta kovine
Gostota, trdota 110,07 g/m3 (293 K),
Fizikalne lastnosti
Tališče 1324 K
Vrelišče 3470 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,1 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 920 J/(kg · K)
Električna prevodnost /
Toplotna prevodnost 12 W/(m · K) (300 [[[kelvin]K]]
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Aktinij (latinsko actinium) je kemični element v periodnem sistemu elementov z znakom Ac in atomskim številom 89. Je srebrne barve in radioaktiven. Leta 1899 ga je odkril Andre Debierne.