Vanádij je kemični element s simbolom V v periodnem sistemu in atomskim številom 23. Ta redek, mehak in upogljiv element se najde v kombinaciji z drugimi v določenih mineralih in se uporablja za izdelavo določenih zlitin.

Vanadij, 23V
Vanadij
IzgovarjavaIPA: [vanádij]
Videzmodro srebrno siva kovina
Standardna atomska teža Ar, std(V)50,9415(1)[1]
Vanadij v periodnem sistemu
Vodik Helij
Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson


V

Nb
titanvanadijkrom
Vrstno število (Z)23
Skupinaskupina 5
Periodaperioda 4
Blok  blok d
Razporeditev elektronov[Ar] 3d3 4s2
Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 11, 2
Fizikalne lastnosti
Faza snovi pri STPtrdnina
Tališče1910 °C
Vrelišče3407 °C
Gostota (blizu s.t.)6,11 g/cm3
v tekočem stanju (pri TT)5,5 g/cm3
Talilna toplota21,5 kJ/mol
Izparilna toplota444 kJ/mol
Toplotna kapaciteta24,89 J/(mol·K)
Parni tlak
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T (°C) 1.828 2.016 2.250 2.541 2.914 3.406
Lastnosti atoma
Oksidacijska stanja−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (amfoterni oksid)
ElektronegativnostPaulingova lestvica: 1,63
Ionizacijske energije
  • 1.: 650,9 kJ/mol
  • 2.: 1414 kJ/mol
  • 3.: 2830 kJ/mol
  • (več)
Atomski polmerempirično: 134 pm
Kovalentni polmer153±8 pm
Barvne črte v spektralnem obsegu
Spektralne črte vanadija
Druge lastnosti
Pojavljanje v naraviprvobitno
Kristalna strukturatelesno centrirana kubična (tck)
Body-centered cubic kristalna struktura za vanadij
Hitrost zvoka tanka palica4560 m/s (pri 20 °C)
Temperaturni raztezek8,4 µm/(m⋅K) (pri 25 °C)
Toplotna prevodnost30,7 W/(m⋅K)
Električna upornost197 nΩ⋅m (pri 20 °C)
Magnetna ureditevparamagnetik
Magnetna susceptibilnost+255,0·10−6 cm3/mol (298 K)[2]
Youngov modul128 GPa
Strižni modul47 GPa
Stisljivostni modul160 GPa
Poissonovo razmerje0,37
Mohsova trdota6,7
Trdota po Vickersu628–640 MPa
Trdota po Brinellu600–742 MPa
Številka CAS7440-62-2
Zgodovina
OdkritjeAndrés Manuel del Río (1801)
Prva izolacijaHenry Enfield Roscoe (1867)
Poimenoval poNils Gabriel Sefström (1830)
Najpomembnejši izotopi vanadija
Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
48V sint. 16 d β+ 48Ti
49V sint. 330 d ε 49Ti
50V 0,25% 1,5×1017 let ε 50Ti
β 50Cr
51V 99,75% stabilen
Kategorija Kategorija: Vanadij
prikaži · pogovor · uredi · zgodovina | reference

Zunanje povezave uredi

  • vanadij v periodnem sistemu video posnetkov (Univerza v Nottinghamu)

Sklici uredi

  1. Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 0-8493-0464-4.