Vanadij

titanvanadijkrom
V
Nb  
 
 
V-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število vanadij, V, 23
Kemijska vrsta prehodne kovine
Skupina, perioda, blok 5 , 4 , d
Gostota, trdota 6110 kg/m3, 7,0
Izgled srebrnkasto sivo kovinski
V,23.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 50,9415 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 135 (171) pm
Kovalentni polmer 125 pm
van der Waalsov polmer n/a pm
Elektronska konfiguracija [Ar]3d34s2
e- na energijski nivo 2, 8, 11, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 5,3 (amfoterično)
Zgradba mreže body centered cubic
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (__)
Tališče 2175 K (3456 °F)
Vrelišče 3682 K (6168 °F)
Molarna prostornina 8,32 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 0,452 kJ/mol
Talilna toplota 20,9 kJ/mol
Parni tlak 3,06 Pa pri 2175 K
Hitrost zvoka 4560 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,63 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 490 J/(kg·K)
Električna prevodnost 4,89 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 30,7 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 650,9 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1414 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2830 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 4507 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 6298,7 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
48V {sint.} 15,9735 days ε 4,012 48Ti
49V {syn.} 330 dni ε 0,602 49Ti
50V {syn.} 1,4E17 let ε
β
2,208
1,037
50Ti
50Cr
51V 100 % vanadij je stabilen z 28 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Vanádij je kemični element s simbolom V v periodnem sistemu in atomskim številom 23. Ta redek, mehak in upogljiv element se najde v kombinaciji z drugimi v določenih mineralih in se uporablja za izdelavo določenih zlitin.