živo srebrotalijsvinec
Tl-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število talij, Tl, 81
Kemijska vrsta šibke kovine

Talij (thalium) je kemijski element. Je težka, mehka kovina modrikasto-modre barve. Je zelo strupen, prav tako vse njegove spojine. Je zelo strupen za vodno okolje. Če pride v prehransko verigo, se kopiči v organizmih in tako povzroča trajno, povečujoče zastrupljanje.

Simbol, slovensko in angleško ime: Tl-Talij, Thallium

Vrstno število: 81

Molska masa: 204.37 g/mol

Skupina in Perioda: III. S., 6. P.

Agregatno stanje: trdno

FIZIKALNE LASTNOSTI

Gostota: 11.85 g/ cm3

T tališče: 577 K

T vrelišče: 1746 K

Entalpija uparevanja: 162.09 kJ/ mol

Toplotna prevodnost: 46.1 W/mK (pri 300 K)

Električna prevodnost: 5.6 106 om/ gcm

Specifična toplotna kapaciteta: 0.129 J/gK (pri 300 K)

Ionizacijski potencial: 589 kJ/ mol

Elektroafiniteta: -48 kJ/ mol

KEMIJSKE IN STRUKTURNE LASTNOSTI

Oksidacijsko število: +1, +3

Elektronska konfiguracija: [Xe]4f145d106s26p1

Elektronegativnost: 2.04

Atomski radij: 1.71 Å

Kovalentni radij: 1.55 Å

Kristalna struktura: Heksagonalna

Kislinsko – bazične lastnosti: Bazičen Burno reagira z močnimi kislinami in fluorom.

NAHAJALIŠČE

- v bakrovem peščencu

PRIDOBIVANJE

- talij pridobivajo iz pirita ali bakrovega peščenca.

UPORABA

- talijeve(I) spojine so zelo strupene-včasih jih uporabljajo za uničevanje glodalcev. Tehnično pa talij še ni pomemben.

SPOJINE ELEMENTA

- talij se po značilnostih nekoliko razlikuje od galija in indija. Talijeve spojine so močno strupene. Imajo lastnosti spojin alkalijskih elementov in svinčevih ter srebrovih spojin. Tl(OH)3 je šibka baza. Kadar so anioni manj polarizabilni, so talijeve spojine podobne kalijevim. Da so prisotne talijeve spojine vemo po tem, če plamen obarvajo intenzivno zeleno.

Zunanje povezaveUredi