Darmštatij

Darmštatij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ds in atomsko število 110.