lantancerijprazeodim
Ce
Th  
 
 
Ce-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število cerij, Ce, 58
Kemijska vrsta lantanoidi
Skupina, perioda, blok _ , 6, d
Gostota, trdota 6689 kg/m3, 2,5
Izgled srebrnkasto bel
Ce,58.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 140,116 u
Polmer atoma (izračunan) 185 (ni podatka) pm
Kovalentni polmer ni podatka pm
van der Waalsov polmer ni podatka pm
Elektronska konfiguracija [Xe]4f15d16s1
e- na energijski nivo 2, 8,18,19, 9, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 3,4 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (__)
Tališče 1071 K (1468 °F)
Vrelišče 3699 K (6199 °F)
Molarna prostornina 20,69 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 414 kJ/mol
Talilna toplota 5,46 kJ/mol
Parni tlak n/a Pa pri 1071 K
Hitrost zvoka 2100 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,12 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 190 J/(kg · K)
Električna prevodnost 1,15 106/m ohm
Toplotna prevodnost 11,4 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 534,4 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1050 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 1949 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 3547 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
134Ce {sint.} 3,16 dni ε 0,500 134La
136Ce 0,19 % cerij je stabilen z 78 nevtroni
138Ce 0,25 % cerij je stabilen z 80 nevtroni
139Ce {sint.} 137,640 dni ε 0,278 139La
140Ce 88,48 % cerij je stabilen z 82 nevtroni
141Ce {sint.} 32,501 dni β- 0,581 141Pr
142Ce 11,08 % > 5 E16 let β- unknown 142Nd
144Ce {sint.} 284,893 dni β- 0,319 144Pr
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Cêrij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ce in atomsko število 58.

Pomembne lastnostiUredi

Cerij je srebrnkasto kovinski element iz skupine lantanoidov. Uporablja se v nekateri redkozemeljskih zlitinah. Oksidirana oblika se uporablja v steklarski industriji. Po barvi in lesku je podoben železu, vendar je mehak in koven. Na zraku hitro potemni.

Med redkozemeljskimi elementi je le evropij bolj reaktiven od cerija. Alkalijske raztopine in koncentrirane kisline hitro napadajo to kovino. Čista kovina se zlahka vname, če jo popraskamo z nožem. Cerij v mrzli vodi razpada počasi, v vroči pa hitro.

Zaradi relativne bližine do 4f in zunanjih lupinskih orbital v ceriju ta izkazuje zanimivo raznoliko kemijo. Stiskanje ali ohlajanje kovine lahko, na primer, spremeni njeno oksidacijsko stanje iz okoli 3 v 4.

Cerijeve (IV) soli so oranžno rdeče ali rumenkaste, medtem ko so cerijeve (III) soli navadno bele.

Zunanje povezaveUredi