cezijbarijlantan
Sr
Ba
Ra  
 
 
Ba-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število barij, Ba, 56
Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
Skupina, perioda, blok 2(IIA), 6, s
Gostota, trdota 3510 kg/m3, 1,25
Videz srebrnkasto bel
Ba,56.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 137,327 a. e. m.
Atomski polmer (izračunan) 222 pm (253 pm)
Kovalentni polmer 215±11 pm
van der Waalsov polmer 268 pm
Elektronska konfiguracija [Xe]6s2
e-/energijski nivo 2, 8, 18, 18, 8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 2 (močna baza)
Kristalna struktura telesno centrirana kocka
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (paramagneten)
Tališče 1000 K (1341 °F)
Vrelišče 2143 K (3398 °F)
Molarna prostornina 38,16 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 142 kJ/mol
Talilna toplota 7,75 kJ/mol
Parni tlak 98 Pa pri 371 K
Hitrost zvoka 1620 m/s
Razne lastnosti
Elektronegativnost 0,89 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 204 J/(kg·K)
Električna prevodnost 3 106/m ohm
Toplotna prevodnost 18,4 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 502,9 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 965,2 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3600 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
130Ba 0,106 % Ba je stabilen z 74 nevtroni
132Ba 0,101 % Ba je stabilen z 76 nevtroni
133Ba {sint.} 10,51 let epsilon 0,517 133Cs
134Ba 2,417 % Ba je stabilen z 78 nevtroni
135Ba 6,592 % Ba je stabilen z 79 nevtroni
136Ba 7,854 % Ba je stabilen z 80 nevtroni
137Ba 11,23 % Ba je stabilen z 81 nevtroni
138Ba 71,7 % Ba je stabilen z 82 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Bárij (latinsko barium) je strupen kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ba in atomsko število 56. Je mehak srebrnkast kovinski element in alkalijska zemeljska kovina, ter se tali pri zelo visoki temperaturi. Barijev oksid največ najdemo v mineralu baritu, samega barija pa zaradi njegove reaktivnosti z zrakom nikoli ne najdemo v čisti obliki. Spojine te kovine se v majhnih količinah uporabljajo kot barve in pri izdelovanju stekla.

Pomembne lastnostiUredi

Barij je kovinski element, kemijsko podoben kalciju, vendar mehak in v svoji čisti obliki srebrno bele barve, podobne svincu. Barij na zraku zlahka oksidira in je zelo reaktiven z vodo ali alkoholom, ki ga raztapljata. Nekatere spojine tega elementa so zanimive zaradi njihove visoke specifične teže, denimo barijev sulfat Ba(SO4), v naravi znan kot mineral barit, imenovan tudi težec.

Uporaba v industrijiUredi

Obstaja le malo možnosti uporabe barija v industrijske namene. Je sestavina YBCO (visokotemperaturni superprevodnik), uporablja se kot dodatek jeklu in litemu železu, saj zmanjšuje velikost ogljikovih zrn v mikrostrukturi kovine.

Barijeve spojine se dodaja raketam za ognjemet, saj le-ta tako pridobi zeleno barvo.