Skandij

kalcijskandijtitan
Sc
Y  
 
 
Sc-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število skandij, Sc, 21
Kemijska vrsta prehodna kovina
Skupina, perioda, blok 3, 4 , d
Gostota, trdota 2985 kg/m3, 2,5
Videz srebrnkasto bel
Sc,21.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 44,955910 a. e. m.
Atomski polmer (izračunan) 160 (184) pm
Kovalentni polmer 144 pm
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Ar]3d1 4s2
e- na energijski nivo 2, 8, 9, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (šibka baza)
Kristalna struktura heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno
Tališče 1814 K (2806 °F)
Vrelišče 3103 K (5126 °F)
Molski volumen 15,00 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 314,2 kJ/mol
Talilna toplota 14,1 kJ/mol
Parni tlak 22,1 Pa pri 1812 K
Hitrost zvoka ni podatka
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,36 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 568 J/(kg · K)
Električna prevodnost 1,77 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 15,8 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 633,1 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1235,0 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2388,6 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 7090,6 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 8843 kJ/mol
6. ionizacijski potencial 10679 kJ/mol
7. ionizacijski potencial 13310 kJ/mol
8. ionizacijski potencial 15250 kJ/mol
9. ionizacijski potencial 17370 kJ/mol
10. ionizacijski potencial 21726 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
45Sc 100 % Sc je stabilen s 24 nevtroni
46Sc {sint.} 83,79 dni β- 2,367 46Ti
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Skándij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sc in atomsko število 21. Ta mehak, srebrnkast, bel prehodni element se pojavlja v redkih mineralih v Skandinaviji, in ga včasih klasificirajo skupaj z itrijem in lantanoidi kot redko zemljo.

Zunanje povezaveUredi