Evropij

samarijevropijgadolinij
Eu
Am  
 
 
Eu-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število evropij, Eu, 63
Kemijska vrsta lantanoidi
Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
Gostota, trdota 5244 kg/m3, ni podatka
Izgled srebrnkasto bel
Eu,63.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 151,964(1) a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 185 (231) pm
Kovalentni polmer ni podatka
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f7
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 25, 8, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže telesno centrirana kubična
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno (__)
Tališče 1099 K (1519 °F)
Vrelišče 1800 K (2781 °F)
Molarna prostornina 28,97 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 143,5 kJ/mol
Talilna toplota 9,21 kJ/mol
Parni tlak 144 Pa pri 1095 K
Hitrost zvoka ni podatka
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,2 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 180 J/(kg · K)
Električna prevodnost 1,12 106/m ohm
Toplotna prevodnost 13,9 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 547,1 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1085 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2404 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 4120 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
150Eu {sint.} 36,9 a ε 2,261 150Sm
151Eu 47,8 % 151Eu je stabilen z 88 nevtroni
152Eu {sint.} 13,516 a ε 1,874 152Sm
β- 1,819 152Gd
153Eu 52,2 % 153Eu je stabilen z 90 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Evrópij je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Eu in atomsko število 63.

Pomembne lastnostiUredi

Evropij je najbolj reaktiven od redkozemeljskih elementov; na zraku hitro oksidira in je po svoji reakciji z vodo podoben kalciju. Kot druge redke zemlje (razen lantana) se evropij na zraku vžge pri temperaturah okoli 150 do 180 °C. Je približno tako trd kot svinec in precej upogljiv.

Zunanje povezaveUredi