Poissonovo števílo [puasónovo ~] (tudi Poissonovo razmérje, oznaka μ ali ν) je določeno kot absolutna vrednost razmerja med relativnim skrčkom v prečni smeri (kontrakcija) in relativnim raztezkom v vzdolžni smeri (dilatacija) pri nateznih obremenitvah snovi, oziroma med relativnim raztezkom v prečni smeri in relativnim skrčkom v vzdolžni smeri pri tlačnih obremenitvah snovi:

Geometrijsko podlago določanja Poissonovega števila kaže Slika 1:

K določanju Poissonovega števils
Slika 1: K določanju Poissonovega števila

Poissonovo število je brez merske enote (brezrazsežno) in je za različne snovi (plastične) različno, z vrednostmi znotraj intervala

Pri kovinah je μ od 1/4 do 1/3, pri jeklu μ = 3/10, pri sivi litini pa je μ od 1/9 do 1/5.

Obratno vrednost Poissonovega števila označujejo z m: