holmijerbijtulij
Er
Fm  
 
 
Er-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število erbij, Er, 68
Kemijska vrsta lantanoidi
Skupina, perioda, blok NA, 6 , f
Gostota, trdota 9066 kg/m3, ND
Izgled srebrnkasto bel
Er,68.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 167,259 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 175 (226) pm
Kovalentni polmer ND pm
van der Waalsov polmer ND pm
Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f12
e- na energijski nivo 2,8,18,30,8,2
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (basique)
Zgradba mreže heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno
Tališče 1795 K (2772 °F)
Vrelišče 3136 K (5185 °F)
Molarna prostornina ND ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 261 kJ/mol
Talilna toplota 17,2 kJ/mol
Parni tlak ND
Hitrost zvoka 2830 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,24 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 170 J/(kg · K)
Električna prevodnost 1,17 106/m ohm
Toplotna prevodnost 14,3 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 589,3 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1150 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2194 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 4120 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
160Er {sint.} 28,58 h ε 0,330 160Ho
162Er 0,14 % erbij je stabilen s 94 nevtroni
164Er 1,61 % erbij je stabilen s 96 nevtroni
165Er {sint.} 10,36 h ε 0,376 165Ho
166Er 33,6 % erbij je stabilen z 98 nevtroni
167Er 22,95 % erbij je stabilen z 99 nevtroni
168Er 26,8 % erbij je stabilen s 100 nevtroni
169Er {sint.} 9,4 dni β- 0,351 169Tm
170Er 14,9 % erbij je stabilen s 102 nevtronoma
171Er {sint.} 7,516 h β- 1,490 171Tm
172Er {sint.} 49,3 h β- 0,891 172Tm
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Êrbij je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Er in atomsko število 68. Ta redek srebrnkast kovinski lantanoidni redkozemeljski element je povezan s številnimi drugimi redkimi elementi v mineralu gadolinitu iz Ytterbyja na Švedskem.

Zunanje povezaveUredi