Škrbína je v Wikipediji članek, ki se šteje za prekratkega, da bi zagotovil enciklopedično pokrivanje teme. Ta stran vsebuje splošen vodnik za obravnavo škrbin: prvi razdelek, Osnovne informacije, vsebuje informacije, ki so priporočljive za večino uporabnikov in drugi razdelek, Ustvarjanje tipov škrbin, vsebuje bolj specializirano gradivo.

Med škrbine spadajo tudi izjemno kratki geselski članki, t. i. nanoškrbine - krajši celo od večine slovarskih geselskih člankov - katerih vsebina je nezadostna, zmedena ali zavajajoča, npr. »Letalo je leteč stroj s krili.« ali »Douglas Adams je bil znan pisatelj, ki je umrl v Združenih državah Amerike«.

Obstoječe tipe škrbin lahko najdete na strani Wikipedija:Škrbina/Seznam škrbinskih oznak.

Osnovne informacije

Škrbina je članek, ki čeprav vsebuje nekaj koristnih informacij, nima obsega, ki ga pričakuje enciklopedija, in ima potencial, da se lahko še razširi. Strani, ki niso članki, na primer razločitvene strani, seznami, kategorije, predloge, pogovorne strani in preusmeritve, se ne štejejo za škrbine.

Medtem ko je "definicija" lahko dovolj velika, da se članek označi kot škrbina, Wikipedija ni slovar.

 • Slovarski članek govori o besedi ali besedni zvezi in ima zanjo pogosto več različnih definicij.
 • Enciklopedični članek govori o temi, ki jo naslov označuje, vendar ima običajno samo eno definicijo (ali v nekaterih primerih več definicij, ki so večinoma enake), vendar zanjo lahko obstaja več enakovrednih besed (sinonimov) ali besednih zvez.

Obsežni članki se običajno ne štejejo za škrbine, tudi če imajo večje probleme ali so opazno nepopolni. Pri teh večjih člankih je običajno namesto škrbinske predloge dodana predloga za čiščenje.

Kako veliko je preveliko?

Velikost pri kateri članek preneha biti škrbina ni določena. Čeprav so zelo kratki članki zelo verjetno škrbine, obstajajo teme, o katerih je mogoče napisati zelo malo. Nasprotno pa obstajajo teme o katerih bi se dalo veliko napisati, članki o njih pa so lahko še vedno škrbine, čeprav so dolgi nekaj razdelkov. Zato je nemogoče postaviti trditev, da je članek škrbina le na podlagi njegove dolžine, odločitev o članku mora biti odvisna od najboljše presoje urejevalca. Status škrbine je običajno odvisen le od dolžine teksta: seznami, predloge, slike in drugi podobni deli članka se običajno ne upoštevajo pri presoji, ali je članek škrbina.

Ustvarjanje in izboljšanje škrbinskega članka

Škrbina naj vsebuje dovolj informacij, da jo lahko drugi uredniki razširijo. Pomembno je zagotoviti ustrezen kontekst – članki z malo ali brez konteksta se običajno hitro izbrišejo. Vaše začetno raziskovanje lahko opravite s pomočjo knjig ali na zanesljivih spletnih mestih. Lahko prispevate tudi znanje, pridobljeno iz drugih virov, vendar zagotovite, da so vaša dejstva točna in nepristranska. Uporabljajte svoje besedilo: neposredno kopiranje drugih virov, ne da bi jim pripisali priznanje, je plagiatorstvo in je v nekaterih primerih lahko kršitev avtorskih pravic.

Začnite tako, da definirate ali opišete svojo temo. Pišite jasno in informativno. Navedite po čem je oseba znana, kje se nahaja kraj in po čem je znan, osnovne podrobnosti dogodka in kdaj se je zgodil.

Nato poskusite razširiti to osnovno definicijo. Notranje povežite ustrezne besede, tako da lahko uporabniki, ki niso seznanjeni s temo, razumejo, kaj ste napisali. Izogibajte se nepotrebnemu povezovanju besed; namesto tega razmislite, katere besede bi morda zahtevale nadaljnjo definicijo, da bo naključni bralec razumel članek.

Nazadnje, še najpomembnejši korak: dodajte vire za informacije, ki ste jih vnesli v škrbino; za informacije o tem, kako to storiti v Wikipediji, glejte navajanje virov.

Kako označiti članek kot škrbino

Ko napišete kratek članek ali najdete neoznačeno škrbino, vstavite škrbinsko predlogo. Izbirajte med predlogami, navedenimi v Wikipedija:Škrbina/Seznam škrbinskih oznak, ali pa uporabite generično {{škrbina}}, in jo lahko tako drugi razvrstijo pozneje. Škrbine nikoli ne smete ročno dodajati v škrbinske kategorije – vedno uporabite predlogo.

Kot je navedeno v Slogovnem priročniku, je škrbinska predloga postavljena na konec članka, po razdelku Zunanje povezave, po vseh navigacijskih predlogah, in po oznakah kategorij. Pustite dve prazni vrstici med prvo škrbinsko predlogo in vsem, kar je pred njo. Tako kot pri vseh predlogah se tudi škrbinske predloge dodajo tako, da postavite ime predloge v besedilo med dvojne zavite oklepaje (npr. {{Škrbina-Wikipedija}} ). Škrbinske predloge so vključene in ne substituirane.

Škrbinske predloge vsebujejo dva dela: kratko sporočilo, ki opozarja na temo škrbine in spodbuja urednike, da jo razširijo, in povezavo na kategorijo, ki članek umesti v škrbinsko kategorijo poleg ostalih škrbin na isto temo. Poimenovanje za škrbinske predloge je običajno škrbina-tema; seznam teh predlog lahko najdete tukaj. Ni se vam treba naučiti vseh predlog – dodate lahko le {{škrbina}}. Natančneje kot je članek označen, manj dela imajo pozneje za druge urejevalci in bolj uporabno je za urednike, ki iščejo članke za razširitev.

Če obstaja bolj specifična škrbinska predloga, kot je trenutno vključena v članku in popolnoma pokriva tematiko članka, zamenjajte obstoječo predlogo z bolj specifično (na primer, članek o hokejistu je lahko označen z {{škrbina-bio-šport}}. Ker je to članek športniku hokejistu, odstranite predlogo in jo nadomestite {{škrbina-bio-hokej na ledu}}. Ena specifična predloga pogostokrat nadomesti več bolj splošnih tipov (na primer: {{škrbina-naselje-sl}} lahko nadomesti {{škrbina-Slovenija}} in {{škrbina-naselje}}).

Če se v članku prekriva več škrbinskih kategorij, lahko uporabite več kot eno predlogo, vendar močno priporočamo, da uporabite samo tiste, ki se nanašajo na glavno temo. Priporočamo omejitev treh ali, če je res potrebno, štirih škrbinskih predlog.

V primeru, ko je nezadosten samo del članka, lahko uporabite tudi naslednjo predlogo

{{razširi razdelek}}

Odstranjevanje škrbinskega statusa

Ko je bil škrbinski članek ustrezno razširjen in je postal daljši, lahko kdorkoli odstrani njegovo škrbinsko predlogo. Ukrep administratorja ali uradno dovoljenje ni potrebno. Škrbinske predloge se običajno nahajajo na dnu strani in se običajno imenujejo {{škrbina-nekaj}}, če uporabljate klasični urejevalnik wikikode in ne VisualEditor.

Številni članki, ki so še vedno označeni kot škrbine, so dejansko že razširjeni nad tem, kar velja za velikost škrbine. Če je članek prevelik, da bi ga še lahko obravnavali kot škrbino, ampak še vedno potrebuje razširititev, lahko predlogo škrbine odstranite in dodate {{razširi razdelek}} (noben članek ne bi smel vsebovati tako škrbinske kot razširitvene predloge).

Bodite pogumni pri odstranjevanju oznak, ki očitno niso več uporabne.

Lociranje škrbine

Ustvarjanje tipov škrbin

V splošnem je tip škrbine sestavljen iz škrbinske predloge in posebne škrbinske kategorije.

Če prepoznate skupino člankov, ki ne ustrezajo obstoječemu tipu škrbine, ali če je obstoječa škrbinska kategorija zelo velika, lahko predlagate oblikovanje novega tipa škrbine, o kateri lahko razpravljate na tej pogovorni strani.

Zgled

Zgled škrbinske predloge je {{Škrbina-spletišče}}, ki izpiše:

V škrbinski kategoriji Kategorija:Škrbine o spletiščih so navedeni vsi članki, ki vsebujejo predlogo {{Škrbina-spletišče}}

Smernice

Pri odločitvi ali je novi tip škrbine uporaben, obstaja več smernic. Te so:

 1. Ali že obstaja tip škrbine za to temo? (Preverite Wikipedija:Škrbina/Seznam škrbinskih oznak.)
 2. Lahko novi tip škrbine dobro opredelimo? (Škrbinske kategorije so orodje, ki ga uredniki uporabljajo za razširitev člankov. Dobra definicija teme olajša natančno razvrščanje škrbin.)
 3. Ali novi tip škrbine pokriva področje, ki ga ne pokriva drugi tip, ali pa ustvarja dobro definiran podtip, ki ga pokriva?
 4. Ali bo v tej kategoriji veliko število obstoječih škrbin? (V idealnem primeru ima novo ustvarjena škrbina 100–300 člankov. Na splošno mora vsaka nova škrbinska kategorija vsebovati najmanj 60 člankov.
 5. Ali bi se vaš nov tip škrbine prekrival z drugim tipom škrbine? (tipi škrbin tvorijo hierarhijo in so kot taki običajno razdeljene na posebne načine. Primerjajte druge škrbinske razdelitve na strani Wikipedija:Škrbina/Seznam škrbinskih oznak.)
 6. Če ločite podtip iz obstoječega tipa, ali bo nova kreacija znatno zmanjšala velikost nadrejenega tipa? (To ni absolutno potrebno, je pa pogosto katalizator za ustvarjanje škrbinske kategorije. Škrbinske kategorije, ki vsebujejo več kot 800 člankov, se običajno štejejo za "prevelike" in potrebujejo takšne podtipe.)

Če menite, da ste zadovoljili te smernice, je zelo priporočljivo, da predlagate nov tip škrbine na strani s predlogi tipov škrbin. To omogoča razpravo o zadevah, ki se nanašajo na tip škrbine, ki se predlagatelju morda niso prišle na misel, in omogoča tudi ugovore, če razdelitev ne ustreza smernicam za škrbine.

Nova škrbinska predloga

Predloga se lahko ustvari takrat, ko je bil nov tip škrbine obravnavan na Wikipedija:Škrbina/Predlogi in dosežen dogovor, de se predloga lahko ustvari. Ime predloge mora ustrezati sledečim pravilom:

 • Imena škrbinskih predlog morajo biti v obliki škrbina-xx (ali škrbina-xx-xx itd.), deli so ločeni z vezaji, ne s presledki.
 • Velike črke je treba uporabiti tam (in samo tam), kjer se običajno uporabljajo – torej za samostalnike, kot so osebna ali krajevna imena.
 • Če je ime kraja del škrbine, je to ime običajno (vendar ne vedno) napisano v celoti.
 • Imena škrbinskih predlog s tremi deli (škrbina-xx-xx) ali več se običajno uporabljajo samo, če je obstoječa kategorija Wikipedijinih člankov razdeljena na podkategorije, npr. delitev biografskih škrbin po narodnosti.
 • Imena škrbinskih kategorij naj bodo v obliki kat:Škrbine o Angliji, kat:Politične škrbine — ne kat:Angleške škrbine, kat:Škrbine povezane z Anglijo, kat:Škrbine povezane s politiko.
 • To so samo dogovori in imajo lahko izjeme, kjer je to upravičeno, vendar manj kot je izjem, tem bolje je.
 • Številne obstoječe škrbine in njihove kategorije ne sledijo tem smernicam, vendar se lahko nekatere od njih spremenijo v imena, ki bolj sledijo tem konvencijam.

Sestavimo lahko "pod"škrbino, ki je ustvarjena s presečiščem dveh (ali več) "nadrejenih" tem razvrščanja škrbin (npr. {{škrbina-geo-si}}, ki je presečišče {{škrbina-Slovenija}} in {{škrbina-geo}}).

Vse škrbinske predloge morajo biti povezane s škrbinsko kategorijo. To je lahko kategorija, ki je specifična za temo predloge, ali pa je predloga morda "povezana navzgor" v eno ali več bolj splošnih kategorij – predloga za zgodovino Andore se lahko na primer poveže s škrbinsko kategorijo kategorijo za evropsko zgodovino in splošno škrbinsko kategorijo o Andori.

Standardizirana koda za škrbinske predloge je {{asbox}}. To predlogo je mogoče uporabiti (brez uporabe substitucije).

Nova škrbinska kategorija

Ime škrbinske kategorije bi se prav tako moralo odločiti med postopkom pregledovanja predloga.

Novo škrbinsko kategorijo je treba pravilno dodati v druge kategorije. Ti bi morali vključevati vsaj tri posebne kategorije:

 • Neškrbinska trajna kategorija ("permcat")
 • Vsaj ena škrbinska kategorija višje ravni ("starševska").
 • Kategorija:Seznam škrbin

Na primer Kategorija:Škrbine o Franciji mora biti umeščena v enakovredno permcat (Kategorija:Francija), v nadrejeno škrbinsko kategorijo (Kategorija:Škrbine o Evropi) in v Kategorija:Seznam škrbin.

Ustvarjanje škrbinske kategorije je mogoče delno avtomatizirati z uporabo {{Kategorija škrbin}} kot sledi: {{Kategorija škrbin|article=[[A]]|newstub=B|category=C}}

A: Tukaj vnesi opis kategorije.
B: Tukaj vnesi ime nove škrbinske predloge.
C: Tukaj vnesi ime ustrezne starševske ne-škrbinske kategorije.

V zgornjem primeru bi oblikovanje izgledalo takole: {{Kategorija škrbin|article=[[Francija|Franciji]]|newstub=škrbina-Francija|category=Francija}}, kar bo povzročilo izpis:

Glej tudi