Kadmij

srebrokadmijindij
Zn

Cd
Hg  
 
 

Cd-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število kadmij, Cd, 48
Kemijska vrsta prehodne kovine
Skupina, perioda, blok 12, 5, d
Gostota, trdota 8650 kg/m3, 2
Izgled srebrnkasto sivo kovinski
Cd,48.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 112,411 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 155 (161) pm
Kovalentni polmer 148 pm
van der Waalsov polmer 158 pm
Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 2
Oksidacijska stanja (oksid) 2 (rahlo bazičen)
Zgradba mreže heksagonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno
Tališče 594,22 K (609,93 °F)
Vrelišče 1040 K (1413 °F)
Molarna prostornina 13,00 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 100 kJ/mol
Talilna toplota 6,192 kJ/mol
Parni tlak 14,8 Pa pri 597 K
Hitrost zvoka 2310 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,69 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 233 J/(kg · K)
Električna prevodnost 13,8 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 96,8 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 867,8 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1631,4 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 3616 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
108Cd 0,89 % Cd je stabilen z 60 nevtroni
109Cd {sint.} 462,6 d ε 0,214 109Ag
110Cd 12,49 % Cd je stabilen z 62 nevtroni
111Cd 12,8 % Cd je stabilen s 63 nevtroni
112Cd 24,13 % Cd je stabilen s 64 nevtroni
113Cd {sint.} 7,7 E15 let β- 0,316 113In
113Cdm {sint.} 14,1 let β-
IT
0,580
0,264
113In
 
114Cd 28,73 % Cd je stabilen s 66 nevtroni
116Cd 7,49 % Cd je stabilen z 68 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Kádmij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cd in atomsko število 48. Ta relativno redka, mehka, modrikasto-bela, strupena prehodna kovina se pojavlja v cinkovih rudah in se večinoma uporablja v baterijah.

Pomembne lastnostiUredi

Kadmij je mehka, kovljiva in upogljiva, modrikasto-bela dvovalentna kovina, ki jo zlahka režemo z nožem. Kadmij je v mnogih pogledih podoben cinku, vendar se pojavlja v bolj kompleksnih spojinah.

Najpogostejše oksidacijsko stanje kadmija je +2, čeprav v redkih primerih najdemo tudi +1.

UporabaUredi

Približno tri četrtine kadmija po svetu uporabljajo za izdelavo električnih baterij (posebno baterij Ni-Cd), večino od preostale četrtine pa v glavnem za barvila, prevleke, in kot stabilizator za plastike. Druge rabe:

Zunanje povezaveUredi