Antimon

kositerantimontelur
As
Sb
Bi  
 
 
Sb-TableImage.svg
Splošno
Ime, simbol, vrstno število antimon, Sb, 51
Kemijska vrsta polkovina
Skupina, perioda, blok 15 (VA), 5, p
Gostota, trdota 6697 kg/m3, 3
Videz srebrnkasto svetleče siv
Sb,51.jpg
Lastnosti atoma
Relativna atomska masa 121,760 a. e. m.
Atomski polmer (izračunan) 145 (133) pm
Kovalentni polmer 138 pm
van der Waalsov polmer 206 pm
Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p3
e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 5
Oksidacijska stanja (oksid) -3, 3, 5, (rahlo kisel)
Kristalna struktura trigonalna
Fizikalne lastnosti
Agregatno stanje trdno
Tališče 903,78 K (1167,13 °F)
Vrelišče 1860 K (2889 °F)
Molski volumen 18,19 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 77,14 kJ/mol
Talilna toplota 19,87 kJ/mol
Parni tlak 2,49 · 10−9 Pa pri 6304 K
Hitrost zvoka ni podatka
Razne lastnosti
Elektronegativnost 2,05 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 210 J/(kg · K)
Električna prevodnost 2,88 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 24,3 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 834 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1594,9 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2440 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 4260 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 5400 kJ/mol
6. ionizacijski potencial 10400 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
121Sb 57,36 % Sb je stabilen s 70 nevtroni
123Sb 42,64 % Sb je stabilen z 72 nevtroni
125Sb {sint.} 2,7582 let Beta- 0,767 125Te
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Antimón je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sb (iz latinskega Stibium) in atomsko število 51. Ta polkovina ima štiri alotropne oblike. Najstabilnejša oblika antimona je modro-bela kovina. Rumeni in črni antimon sta nestabilni nekovini. Uporablja se v požarni izolaciji, barvilih, keramiki, enamelih, številnih zlitinah in gumi.

Zunanje povezaveUredi