vanadijkrommangan
Cr
Mo  
 
 
Cr-TableImage.svg
Splošno
Ime, znak, število krom, Cr, 24
Kemijska vrsta prehodne kovine
Skupina, perioda, blok 6 , 4, d
Izgled srebrnkasto kovinski
Cr,24.jpg
Lastnosti atoma
Atomska teža 51,9961 a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) 140 (166) pm
Kovalentni polmer 127 pm
van der Waalsov polmer n/a pm
Elektronska konfiguracija [Ar]3d54s1
e- na energijski nivo 2, 8, 13, 1
Oksidacijska stanja (oksid) 6,3,2 (strong acid)
Fizikalne lastnosti
Gostota 7140 kg/m3
Agregatno stanje trdno
Tališče 2130 K (3375 °F)
Vrelišče 2945 K (4842 °F)
Zgradba mreže telesno središčna kocka
trdota 8,5
Magnetična urejenost AFM (bolje: SDW)
Molarna prostornina 7,23 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota 344,3 kJ/mol
Talilna toplota 16,9 kJ/mol
Parni tlak 990 Pa pri 2130 K
Hitrost zvoka 5940 m/s pri 293,15 K
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,66 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota 450 J/(kg · K)
Električna prevodnost 7,74 106/(m·ohm)
Toplotna prevodnost 93,7 W/(m·K)
1. ionizacijski potencial 652,9 kJ/mol
2. ionizacijski potencial 1590,6 kJ/mol
3. ionizacijski potencial 2987 kJ/mol
4. ionizacijski potencial 4743 kJ/mol
5. ionizacijski potencial 6702 kJ/mol
6. ionizacijski potencial 8744,9 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
50Cr {sint.} > 1,8 E17 let ε ??? 50Ti
51Cr {sint.} 27,7025 d ε 0,753 51V
52Cr 83,789 % Cr je stabilen z 28 nevtroni
53Cr 9,501 % Cr je stabilen z 29 nevtroni
54Cr 2,365 % Cr je stabilen z 30 nevtroni
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Króm (latinsko chromium iz grške besede chroma; barva) je kemični element s simbolom Cr in atomskim številom 24 v periodnem sistemu. Je jekleno-siva, sijoča in trdna kovina, ki jo je moč izjemno poleščiti in se težko spaja ter je odporna proti koroziji in potemnitvi.

Najpogostejša oksidacijska stanja kroma so +2, +3, in +6, kjer je +3 najstabilnejše. Relativno redkejša sta +4 in +5. Spojine kroma z oksidacijskim stanjem 6 so močni oksidanti.

Zunanje povezaveUredi