Moskovij

kemijski element z vrstnim številom 115

Moskovij (kratica Mc) je umetni supertežki kemični element z vrstnim številom 115.

Element je prvič sintetizirala rusko-ameriška ekipa leta 2004, kar so dosegli z bombardiranjem americijevega izotopa 243Am s kalcijevimi ioni v pospeševalniku delcev. Pri tem so nastali le štirje atomi moskovija (tedaj imenovanega z začasnim imenom ununpentij, kratica Uup), kar je onemogočilo določanje njegovih fizikalnih in kemijskih lastnosti, vendar naj bi bil po predvidevanjih močno podoben bizmutu, ker se v periodnem sistemu nahajata v isti skupini.

Ta element je za jedrske fizike zanimiv, ker naj bi z njim potrdili domnevo o stabilnosti nekaterih elementov z velikim vrstnim številom. Moskovij naj bi bil teoretično zelo stabilen in bi tako tvoril t. i. otok stabilnosti med nestabilnimi radioaktivnimi elementi. Zato naj bi imel tudi precej daljšo razpolovno dobo od ostalih podobnih elementov, katerih razpolovna doba se z naraščanjem vrstnega števila krajša.

Zaenkrat sta znana dva izotopa tega elementa in sicer 287Uup in 288Uup, ki sta močno radioaktivna in imata razpolovni čas približno 0,1 s.