Trdota po Vickersu je ena od metod za merjenje trdote trdih snovi. Uporablja se predvsem v strojništvu in metalurgiji. Oznaka je HV, vrednost pa je brezrazsežno število.

Trdota po Vickersu

Metoda zahteva, da se v površino preizkušanega materiala vtisne diamantna piramida s kotom 136º. Sila obremenitve znaša od 50 do 1200 N.

Trdota se izračuna iz sile in površine vtisnjenega plašča piramide po enačbi:

kjer je:

HV ... trdota po Vickersu,
F ... sila v N,
A ... površina vtisnjenega plašča piramide v mm2.

Priporočajo se obremenitve:


Prednosti metode pred ostalimi sta:

  • možnost meritev zelo tankih slojev (na primer po nitriranju)
  • zelo majhna poškodba površine

Posebnosti

uredi

Trdota po Vickersu je do vrednosti 250 HV številčno enaka trdoti po Brinellu, nad to mejo pa trdota po Vickersu narašča hitreje.

Glej tudi

uredi