Lantanoidi

Atomsko št. Ime Simbol
57 lantan La
58 cerij Ce
59 prazeodim Pr
60 neodim Nd
61 prometij Pm
62 samarij Sm
63 evropij Eu
64 gadolinij Gd
65 terbij Tb
66 disprozij Dy
67 holmij Ho
68 erbij Er
69 tulij Tm
70 iterbij Yb

Lantanoidi prej Lantanídi (tudi rédke zêmlje ali rédke prvíne) so skupina 14 redko-zemeljskih kemijskih elementov, ki v periodnem sistemu ležijo med lantanom in iterbijem, se pravi tistih, katerih atomska števila so med 57 in vključno 70. Vsi lantanoidi so kovine. Pod njimi so aktinoidi.

Lantanoidi so elementi, pri katerih so f-orbitale delno ali popolnoma zapolnjene, medtem ko so zunanje orbitale p in d prazne. Ker f-orbitale nimajo tako velikega vpliva na kemijo kot orbitale s, p, in d, so elementi skupine lantanoidov kemijsko podobni drug drugemu.

Lantanoidi so tipično v periodnem sistemu prikazani spodaj, podobno kot opomba.