Natezna trdnost (pogosto tudi Rm) je mehanska lastnost materiala, definirana kot maksimalna napetost, ki jo palica iz tega materiala še lahko prenese, preden pride do ireverzibilnih sprememb (plastične deformacije ali pretrganja -- ločimo več vrst nateznih trdnosti). Napetost je tu definirana kot natezna sila, deljena s presekom palice, in ustreza negativnemu tlaku (torej nima dosti skupnega z električno napetostjo). Različni materiali imajo različne natezne trdnosti.

Enota: N/m2 = Pa (paskal).
V mehaniki se navadno uporablja večja enota N/mm2 = MPa (megapaskal).