56 (število)

naravno število
Seznam števil - Cela števila

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Glavni števnik šestinpetdeset
Vrstilni števnik šestinpetdeseti
Razcep
Rimska številka LVI
Dvojiško 111000
Šestnajstiško 38
Matematične lastnosti
φ(56) = 24
τ(56) = 8 {1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56}
σ(56) = 120
π(56) = 16
μ(56) = 0
M(56) = -2

56 (šéstinpétdeset) je naravno število, za katero velja velja 56 = 55 + 1 = 57 - 1.

V matematiki

uredi

Dokazi

uredi
  • vsota prvih šestih trikotniških števil 56 = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 in zato šesto četversko število (tetraedrsko število).
  • 56 = 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17.
  • vsota vseh pozitivnih deliteljev števil od 1 do 8:  .
  • pri delitvi kroga s samo desetimi daljicami je največje število likov, ki se jih lahko dobi, enako 56.

Druga področja

uredi