Specífična téža (oznaka ali ) je fizikalna količina za merjenje razmerja med težo in prostornino telesa V:

kjer je:

Osnovna enota za merjenje specifične teže je N/.

Specifična teža, oziroma redkeje specifična gostota, v mineralogiji in kemiji trdnin in kapljevin je brezrazsežna količina in je enaka relativni gostoti glede na destilirano vodo pri normalnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi, kjer ima največjo gostoto (3,98 °C) ():

Po definiciji kilograma znaša gostota vode 0,999975 kg/dm³, kar je treba upoštevati pri primerjanju absolutne gostote in specifične teže. Običajno se za specifično težo vode na Zemlji pri temperaturi 4°C podaja vrednost 9,807 kN/m3.[1]

Za pline je specifična teža običajno določena kot relativna gostota glede na suhi zrak pri standardnih pogojih (1,01325 bar in 0 °C), ki znaša 1,2931 kg/m³, ali pri temperaturi 20 °C, kjer je vrednost enaka 1,205 kg/m³.

Glej tudi uredi

Sklici uredi

  1. »Fundamentals of Engineering Supplied-Reference Handbook«, National Council of Examiners for Engineering and Surveying (7. izd.), 2005, ISBN 1-932613-00-5