Polkovina

Elementi prepoznani kot polkovine
  13 14 15 16 17
2 B
Bor
C
Ogljik
N
Dušik
O
Kisik
F
Fluor
3 Al
Aluminij
Si
Silicij
P
Fosfor
S
Žveplo
Cl
Klor
4 Ga
Galij
Ge
Germanij
As
Arzen
Se
Selen
Br
Bromine
5 In
Indij
Sn
Tin
Sb
Antimon
Te
Telur
I
Jod
6 Tl
Thallium
Pb
Svinec
Bi
Bizmut
Po
Polonij
At
Astat
 
  Splošni prepoznani (86–99%): B, Si, Ge, As, Sb, Te
  Irregularly prepoznan (40–49%): Po, At
  Manj splošno prepoznani (24%): Se
  Redko prepoznani (8–10%): C, Al
  (Vsi drugi elementi citirani v manj kot 6% virov)
  Arbitrarna očnica med kovinami in nekovinami: med Be in B, Al in Si, Ge in As, Sb in Te, Po in At
style="text-align:left; padding-left:0.5em; padding-right:2px; font-size:90%;" da

Pólkovína ali metaloíd je tisti kemijski element, katerega ionizacijske in vezne lastnosti so med lastnostmi kovin in nekovin. Teh treh kemijskih skupin ni preprosto razločiti, a najpogosteje imamo za polkovine elemente, ki so polprevodniki, ne pravi prevodniki.

Znane polkovine so:

Nova elementa, ki naj bi tudi bili polkovini:

V periodnem sistemu se polkovine pojavljajo na diagonali od bora do polonija. Elementi nad to skupino so nekovine, elementi na levi od nje so kovine.

OpombeUredi

SkliciUredi