Elementi prepoznani kot polkovine
  13 14 15 16 17
2 B
Bor
C
Ogljik
N
Dušik
O
Kisik
F
Fluor
3 Al
Aluminij
Si
Silicij
P
Fosfor
S
Žveplo
Cl
Klor
4 Ga
Galij
Ge
Germanij
As
Arzen
Se
Selen
Br
Bromine
5 In
Indij
Sn
Tin
Sb
Antimon
Te
Telur
I
Jod
6 Tl
Thallium
Pb
Svinec
Bi
Bizmut
Po
Polonij
At
Astat
 
  Splošni prepoznani (86–99%): B, Si, Ge, As, Sb, Te
  Irregularly prepoznan (40–49%): Po, At
  Manj splošno prepoznani (24%): Se
  Redko prepoznani (8–10%): C, Al
  (Vsi drugi elementi citirani v manj kot 6% virov)
  Arbitrarna očnica med kovinami in nekovinami: med Be in B, Al in Si, Ge in As, Sb in Te, Po in At

Status prepoznavanja, kot polkovine, nekaterih elementov v p-bloku periodnega sistema. Odstotki so mediane pojavnih frekvenc v seznamih polkovin.[n 1] The staircase-shaped line is a typical example of the arbitrary metal–nonmetal dividing line found on some periodic tables.

Pólkovína ali metaloíd je tisti kemijski element, katerega ionizacijske in vezne lastnosti so med lastnostmi kovin in nekovin. Teh treh kemijskih skupin ni preprosto razločiti, a najpogosteje imamo za polkovine elemente, ki so polprevodniki, ne pravi prevodniki.

Znane polkovine so:

Nova elementa, ki naj bi tudi bili polkovini:

V periodnem sistemu se polkovine pojavljajo na diagonali od bora do polonija. Elementi nad to skupino so nekovine, elementi na levi od nje so kovine.

Opombe uredi

  1. For a related commentary see also: Vernon RE 2013, 'Which Elements Are Metalloids?', Journal of Chemical Education, vol. 90, no. 12, pp. 1703–1707, DOI: 10.1021/ed3008457

Sklici uredi