Barvílo je sredstvo za barvanje, ki so ga do srede 19. stoletja izdelovali iz naravnih snovi in sicer:

Umetna barvila so začeli uporabljati proti koncu 19. stoletja.

Glej tudi Uredi