Trójna tóčka je termodinamsko stanje, opredeljeno s temperaturo in tlakom, pri kateri lahko vse tri faze (plinasta, kapljevinasta in trdna) soobstojajo v termodinamskem ravnovesju.

Trojna točka vode je pri temperaturi 273,16 K (0,01 °C) in parnem tlaku 611,73 Pa (približno 0,6 % normalnega zračnega tlaka). Temperatura trojne točke živega srebra je enaka -38,8344 °C pri 0,165 mPa.

S trojno točko vode sta definirani Celzijeva in absolutna temperaturna lestvica (zdaj je definirano preko stefanove konstante). Vrednost trojne točke vode je tako definicija, ne izmerjena vrednost.

Poleg trojne točke za trdno, kapljevinasto in plinsko fazo obstajajo trojne točke za več trdnih faz, za snovi z večkratnimi polimorfi. Za helij-4, neradioaktivni lahki izotop helija, v trojni točki obstajata dve kapljevinski fazi (glej točka lambda). V splošnem je za sistem s možnimi fazami število trojnih točk enako:

Trojne točke nekaterih snovi uredi

snov
 
model
 
temperatura
[ K ]
tlak
[ 105 Pa ]
helij-4 1   2,17 0,0507
vodik 2   13,84 0,0704
devterij 18,63 0,171
neon 1   24,57 0,432
kisik 2   54,36 0,00152
dušik 2   63,18 0,125
argon 83,81 0,689
butan 14   134,6 7×10−6
ksenon   161,3 0,815
acetilen 4   192,4 1,2
amonijak 4   195,40 0,0607
žveplov dioksid 3   197,68 0,00167
ogljikov dioksid 3   216,55 5,17
voda 3   273,16 0,00610

Glej tudi uredi