Kemija (starofrancosko alkemie; arabsko al-kimia - umetnost pretvorbe) je znanstvena veda o osnovnih atomskih gradnikih narave in njihovemu povezovanju v oblike trdnih teles, tekočin in plinov, ki tvorijo večino snovnih oblik.


Izbrani članek
Izbrani članek
Atóm je najmanjši del snovi, ki ga kemijsko ne moremo več razstaviti. Beseda izhaja iz grščine: atomos - nedeljiv, iz a- - ne- + tomos - rez. Atomi so gradniki molekul in snovi kot take. Atomi se pri kemijskih reakcijah ohranjajo, že dobrih sto let pa je znano, da v resnici niso nedeljivi, ampak so sestavljeni iz še manjših delcev. Velikosti atomov so od 10 do 100 pm.


Več o atomu...
Izbrani življenjepis
Izbrani življenjepis
Stephen Hales

Stephen Hales [stéf'n hêjls], angleški fiziolog, fizik, kemik in izumitelj, * 17. september 1677, pri Bekesbourneu, grofija Kent, Anglija, † 4. januar 1761, Teddington, grofija Middlesex, Anglija.

Hales je raziskoval pomen zraka in vode za življenje rastlin in živali. Podal je pravilne razlage o gibanju vode v rastlinah in pokazal, da rastline vsrkavajo zrak. Odkril je nevarnosti dihanja v zadušljivem zraku in izumil ventilator, ki je izboljšal življenjske pogoje na ladjah, bolnišnicah in zaporih.


Več o ...
Izbrana slika
Izbrana slika
Struktura inzulina
Struktura inzulina
Struktura inzulina

Skupina 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vodik &
alkalijske kovine
Zemljoalkalijske kovine Pnikto­geni Hal­ko­geni Halo­geni Žlahtni
plini
Perioda

1

Vodik1H1,008 He­lij2He4,0026
2 Li­tij3Li6,94 Beri­lij4Be9,0122 Bor5B10,81 Ogljik6C12,011 Du­šik7N14,007 Ki­sik8O15,999 Fluor9F18,998 Neon10Ne20,180
3 Na­trij11Na22,990 Magne­zij12Mg24,305 Alumi­nij13Al26,982 Sili­cij14Si28,085 Fos­for15P30,974 Žveplo16S32,06 Klor17Cl35,45 Argon18Ar39,95
4 Kalij19K39,098 Kal­cij20Ca40,078 Skan­dij21Sc44,956 Titan22Ti47,867 Vana­dij23V50,942 Krom24Cr51,996 Man­gan25Mn54,938 Žele­zo26Fe55,845 Kobalt27Co58,933 Ni­kelj28Ni58,693 Baker29Cu63,546 Cink30Zn65,38 Galij31Ga69,723 Germa­nij32Ge72,630 Arzen33As74,922 Selen34Se78,971 Brom35Br79,904 Krip­ton36Kr83,798
5 Rubid­ij37Rb85,468 Stron­cij38Sr87,62 Itrij39Y88,906 Cirko­nij40Zr91,224 Nio­bij41Nb92,906 Molib­den42Mo95,95 Teh­nicij43Tc​[97] Rute­nij44Ru101,07 Ro­dij45Rh102,91 Palad­ij46Pd106,42 Srebro47Ag107,87 Kad­mij48Cd112,41 Indij49In114,82 Kosi­ter50Sn118,71 Anti­mon51Sb121,76 Telur52Te127,60 Jod53I126,90 Kse­non54Xe131,29
6 Ce­zij55Cs132,91 Ba­rij56Ba137,33 1 asterisk Lute­cij71Lu174,97 Haf­nij72Hf178,49 Tant­al73Ta180,95 Volf­ram74W183,84 Re­nij75Re186,21 Osmij76Os190,23 Iridij77Ir192,22 Plat­ina78Pt195,08 Zlato79Au196,97 Živo­srebro80Hg200,59 Talij81Tl204,38 Svinec82Pb207,2 Biz­mut83Bi208,98 Polo­nij84Po​[209] Astat85At​[210] Radon86Rn​[222]
7 Fran­cij87Fr​[223] Ra­dij88Ra​[226] 1 asterisk Lavren­cij103Lr​[266] Rader­fordij104Rf​[267] Dub­nij105Db​[268] Si­borgij106Sg​[269] Bor­ij107Bh​[270] Ha­sij108Hs​[269] Majt­nerij109Mt​[278] Darm­štatij110Ds​[281] Rent­genij111Rg​[282] Koper­nicij112Cn​[285] Nihon­ij113Nh​[286] Flerov­ij114Fl​[289] Moskov­ij115Mc​[290] Liver­morij116Lv​[293] Tenes117Ts​[294] Oga­neson118Og​[294]
1 asterisk Lan­tan57La138,91 Cerij58Ce140,12 Praze­odim59Pr140,91 Neo­dim60Nd144,24 Prome­tij61Pm​[145] Sama­rij62Sm150,36 Evro­pij63Eu151,96 Gadoli­nij64Gd157,25 Ter­bij65Tb158,93 Dispro­zij66Dy162,50 Hol­mij67Ho164,93 Erbij68Er167,26 Tulij69Tm168,93 Iter­bij70Yb173,05  
1 asterisk Aktin­ij89Ac​[227] Tor­ij90Th232,04 Protak­tinij91Pa231,04 Uran92U238,03 Neptu­nij93Np​[237] Pluto­nij94Pu​[244] Ameri­cij95Am​[243] Kirij96Cm​[247] Berkel­ij97Bk​[247] Kalifor­nij98Cf​[251] Ainštaj­nij99Es​[252] Fer­mij100Fm​[257] Mende­levij101Md​[258] Nobel­ij102No​[259]Znanost

Astronomija

Biologija

Kemija
  1. Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3). Table 2, 3 combined; uncertainty removed. doi:10.1515/pac-2015-0305.