Biološki portal
Biologíja (grško starogrško βιος: bios - življenje + starogrško λογος: logos - veda, znanje), dobesedno življenjeslovje, je znanstvena veda o življenju. Preučuje fizične značilnosti in obnašanje organizmov, tako tistih, ki živijo danes, kot tistih, ki so živeli v davnini, in njihov medsebojni vpliv ter vpliv okolja. Združuje širok spekter znanstvenih disciplin, ki jih dandanes pogosto obravnavamo kot samostojne discipline. Termin »biologija« v sodobnem smislu je prvi uporabil francoski znanstvenik Jean-Baptiste de Lamarck konec 18. stoletja. Znanstvenik, ki deluje na področju biologije, je biolog.

Preberite več ...

Naključni izbrani članek Uredi
Križevec v svoji mreži
Križevec v svoji mreži

Pajki (znanstveno ime Araneae) so red členonožcev, ki ga natančneje uvrščamo v razred pajkovcev. So številčna in uspešna skupina, v katero uvrščamo preko 41.000 vrst, predstavniki pa živijo na vseh celinah razen Antarktike in poseljujejo skoraj vsa življenjska okolja z izjemo morja in zraka.

Prepoznamo jih predvsem po dvodelnem telesu s štirimi pari nog in značilnosti, da pletejo svilnate mreže, s katerimi najpogosteje lovijo plen. Pajki so pipalkarji, kar pomeni, da imajo ob ustih par okončin – pipalk, ki so pri pajkih preobražene v strupnike, s katerimi ubijejo svoj plen. So skoraj izključno plenilska skupina, ki se prehranjujejo pretežno z žuželkami, vendar se med seboj razlikujejo po strategiji lova. Poleg pajkov, ki gradijo mreže, je mnogo takih, ki aktivno zalezujejo plen, ali pa posnemajo barvni vzorec podlage in čakajo nanj v zasedi. Strupnike uporabljajo tudi v samoobrambi in čeprav velika večina pajkov ne more poškodovati človeka, imajo predvsem v zahodni kulturi slab sloves. Nekoliko bolj priljubljeni so le ptičji pajki, ki jih pogosto gojijo teraristi.

S pajki se znanstveno ukvarja araneologija, panoga arahnologije. Zaradi težavnega določanja in nepriljubljenosti so precej neraziskana skupina in po nekaterih ocenah živi danes še trikrat več vrst, kot jih je opisanih. Preberite več ...


Vsi izbrani članki s področja biologije

Ste vedeli, da ...? Uredi | Arhiv
Iz zadnjih člankov s področja biologije:
Duplinska kozarka
Duplinska kozarka
Odprti opravki Uredi

Dopolnjevanje & urejanje

Glasovanje

Biološki projekti

Naključna izbrana slika Uredi

Čebela na cvetu marelice
Čebela na cvetu marelice

Avtor fotografije: Lanfra

Vse izbrane slike
Pregled bioloških vsebin Uredi

Kategorizirana vsebina

Biologija
Biologi · Biološka literatura · Nagrade v biologiji · Biološke organizacije · Področja biologije · Biološki procesi · Biološki sistemi · Zgodovina biologije · Znanstvena klasifikacija

Pomembnejše biološke teme

Genetika in biokemija genotip · fenotip · dednina · kromosom · transkripcija · translacija · rekombinacija · DNK · RNK · genetsko inženirstvo · adenozin trifosfat · NADP · beljakovina · ogljikov hidrat · maščobna kislina · klorofil · kloniranje · celično dihanje · glikoliza · fotosinteza · metabolizem · encim · cikel citronske kisline
Evolucija nastanek življenja · O izvoru vrst · naravni izbor · spolna selekcija · genetski zdrs · speciacija · izumrtje · evolucijsko drevo življenja · filogenija
Anatomija celica · celično jedro · celična membrana · organel · citoskelet · tkivo · organ · korenina · steblo · list · cvet · krilo · mišica · kost · pljuča · čutilo · prebavila · izločala · obtočila · živčevje
Razmnoževanje in razvoj celična delitev · spolna celica · parjenje · biološki spol · oploditev · gastrulacija · blastulacija · rojstvo · levitev · ličinka · otrok · preobrazba · staranje · smrt
Fiziologija akcijski potencial · membranski potencial · refleks · živčni prenašalec · dormanca · krvni pritisk · homeostaza · elektrokardiogram
Znanstvena klasifikacija živih bitij kraljestvo · deblo · razred · red · družina · rod · vrsta · živali · rastline · glive · protisti · bakterije · arheje · prokarionti · evkarionti · sesalci · žuželke · človek · Systema Naturae
Ekologija in naravovarstvo produkcija · ekosistem · populacija · biodiverziteta · onesnaževanje · trajnostni razvoj · zajedavstvo · plenilec · rastlinojed · porabnik · razkrojevalec · habitat · biomasa · invazivna vrsta
Biologi Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon · Charles Darwin · Alexander Fleming · Ernst Haeckel · Alan L. Hodgkin · Andrew Huxley · Robert Koch · Carl Linnaeus · Gregor Mendel · Claude Bernard · Santiago Ramón y Cajal · Nikolaas Tinbergen · James D. Watson
Drugo življenje · nezemeljsko življenje · Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino
Sorodni portali

Znanost

Astronomija

Biologija

Kemija