Kvantno število je brezrazsežno število, ki v kvantni mehaniki omogoča opis značilnosti določenega delca in njegovih stanj. Kvantni sistem ima lahko enega ali več kvantnih števil, ki pripadajo različnim značilnostim delca. Kvantna števila zavzemajo samo diskretne (posamične) vrednosti, ne pa zveznih vrednosti.

Ena izmed značilnosti kvantne mehanike je v tem, da lahko določene količine zavzamejo samo nezvezne vrednosti. V tem se kvantna mehanika najbolj razlikuje od klasične mehanike, kjer lahko količine zvezno zavzamejo vse vrednosti.

Najlažje so razumljiva kvantna števila za elektron v atomu, kjer so določena naslednja kvantna števila:

ime oznaka pomen
za tirnico
možne vrednosti zgled
glavno kvantno število lupina
tirno kvantno število
(vrtilna količina)
podlupina za :
magnetno kvantno število
(projekcija vrtilne količine)
usmerjenost
oblike podlupine
za :
spinsko kvantno število spin samo:

Glavno kvantno število uredi

Označujemo ga z oznako   (tudi n).
Zavzame lahko vrednosti  .

Tirno kvantno število uredi

Označujemo ga z oznako   (tudi l). Za vsak dani  , lahko zavzame vrednosti med 0 in n-1

 .

Primer: če je   enak 3, lahko   zavzame vrednosti 0, 1 in 2. Posamezne vrednosti za različne   se označuje tudi s črkovnimi oznakami

  • s (iz angleške besede sharp) za   = 0
  • p (iz angleške besede principal) za   = 1
  • d (iz angleške besede diffuse) za   = 2
  • f (iz angleške besede fundamental) za   = 3

V primeru, ki je naveden zgoraj, bi to bile oznake s (za   = 0), p (za  = 1) in d (za   = 2).

Magnetno kvantno število uredi

Magnetno kvantno število označujemo z   (tudi ml). To kvantno število določa usmerjenost tirnice. Za vsak   lahko zavzame vrednosti med -  in + :

 :
  • za   = 0 je lahko   = 0, kar pomeni samo eno usmerjenost ali samo eno kvantno stanje
  • za   = 1 je lahko   = -1, 0, +1, kar pomeni tri usmerjenosti ali tri kvantna stanja

Spinsko kvantno število uredi

Spinsko kvantno število označujemo z   (tudi ms). Zavzame lahko samo vrednosti +1/2 in -1/2 ali
 

Glej tudi uredi