Kirij

(Preusmerjeno s strani Cm)
americijkirijberkelij
Gd

Cm
   
 
 

Periodni sistem
Splošno
Ime, znak, število kirij, Cm, 96
Kemijska vrsta aktinoidi
perioda, blok 7 , f
Izgled srebrn
Lastnosti atoma
Atomska teža [247] a. e. m.
Polmer atoma (izračunan) ni podatka
Kovalentni polmer ni podatka
van der Waalsov polmer ni podatka
Elektronska konfiguracija [Rn]5f7 6d1 7s2
e- na energijski nivo 2,8,18,32,25,9,2
Oksidacijska stanja (oksid) 3 (amfoterično)
Fizikalne lastnosti
Gostota 13510 kg/m3
Agregatno stanje trdno
Tališče 1613 K (2444 °F)
Vrelišče 3383 K (5630 °F)
Zgradba mreže heksagonalna ozko-zaprta
trdota ni podatka
Magnetna urejenost ni podatka
Molarna prostornina 18,05 ×10−6 m3/mol
Izparilna toplota ni podatka
Talilna toplota 15 kJ/mol
Parni tlak ni podatka
Hitrost zvoka ni podatka
Razne lastnosti
Elektronegativnost 1,3 (Paulingova lestvica)
Specifična toplota ni podatka
Električna prevodnost ni podatka
Toplotna prevodnost ni podatka
1. ionizacijski potencial 581 kJ/mol
Najstabilnejši izotopi
izo NA t1/2 DM DE MeV DP
243Cn {sint.} 29,1 let α
ε
SF
6,169
0,009
 
239Pu
243Am
 
244Cm {sint.} 18,1 let SF
α
 
5,902
 
240Pu
245Cm {sint.} 8500 let SF
α
 
5,623
 
241Pu
246Pu {sint.} 4730 y α
SF
5,475
 
242Pu
247Cm {sint.} 15,6 E6 let α 5,353 243Pu
248Cm {sint.} 340 E3 let α
SF
5,162
 
244Pu
 
250Cm {sint.} 9000 let SF
α
β-
 
5,169
0,037
 
246Pu
250Bk
Če ni označeno drugače, so
uporabljene enote SI in standardni pogoji.

Kiríj ali curíj je umetni element, ki ima v periodnem sistemu simbol Cm (iz latinskega imena Curium) in atomsko število 96. Ta radioaktivni kovinski transuranski element iz vrste aktinoidov so izdelali z obstreljevajnem plutonija z delci alfa (helijevimi ioni) in ga poimenovali po Marie Curie in njenem možu Pierru.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi