V 8. skupino periodnega sistema ali železovo skupino spadajo prehodne kovine železo (Fe), rutenij (Ru), osmij (Os) in hasij (Hs). Elementi spadajo med težke kovine, hasij tudi med transurane, katerih se v sodobnih nomenklaturah ne obravnava kot posebne skupine elementov.

Skupina 8 v periodnem sistemu
Vodik Helij
Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
skupina 7  skupina 9
IUPAC ime skupine 8
Ime po elementu železova skupina
CAS številka skupine
(ZDA, vzorec A-B-A)
del VIIIB
stara IUPAC številka
(Evropa, vzorec A-B)
del VIII

↓ Perioda
4
Slika: Železo 99,97%+
Železo (Fe)
26 Prehodna kovina
5
Slika: Rutenijeva paloca, 99,99%
Rutenij (Ru)
44 Prehodna kovina
6
Slika: Osmijevi kristali, ≈99,99%
Osmij (Os)
76 Prehodna kovina
7 Hasij (Hs)
108 Prehodna kovina

prvobitni
sintetični element
p · p · u · z

Stare nemenklature periodnega sistema so 8. skupino imenovale skupina VIIIA (IUPAC 1970) ali VIIIB (Demming 1923). Da bi se izognili zmedi, so teh nomenklatur nič več ne uporablja.

V starejših periodnih sistemih so v železovo skupino uvrščali železo, kobalt in nikelj, platinske kovine rutenij, rodij, paladij, osmij, iridij in platino pa skupaj z železom, kobaltom in nikljem v tako imenovano železo-platinsko skupino.

Vsi elementi iz 8. skupine imajo podobne elektronske konfiguracije, predvsem na zunanjih valenčnih orbitalah, zato imajo tudi podobne fizikalne in kemijske lastnosti.

Z Element Št. elektronov/orbitala
26 Železo 2, 8, 14, 2
44 Rutenij 2, 8, 18, 15, 1
76 Osmij 2, 8, 18, 32, 14, 2
108 Hasij 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2

Nahajališča uredi

Rutenij in osmij se pojavljata skupaj z drugimi platinskimi kovinami v nikljevo-bakrenih rudah. Oba elementa sta v zemeljski skorji zelo redka.

Železa je v zemeljski skorji približno 6,2%, kar ga uvršča na četrto mesto za kisikom, silicijem in aluminijem. Najpomembnejše železove rude so hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), limonit (FeO(OH)·nH2O) in siderit (FeCO3). Manj pomemben je pirit (FeS2), ki se ne izkorišča zaradi težav pri odstranjevanju žvepla. [1]

Sklici uredi

  1. Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the Elements, 2nd Edition, Oxford:Butterworth-Heinemann ISBN 0750633654