Predloga:Periodni sistem (skupina 17)

Skupina 17 v periodnem sistemu
Vodik Helij
Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
IUPAC ime skupine 17
Ime po elementu fluorova skupina
Trivialno ime halogeni
CAS številka skupine
(ZDA, vzorec A-B-A)
VIIA
stara IUPAC številka
(Evropa, vzorec A-B)
VIIB

↓ Perioda
2
Slika: Tekoči fluor pri kriogenskih temperaturah
Fluor (F)
9 Halogen
3
Slika: Klorov plin
Klor (Cl)
17 Halogen
4
Slika: Bromova tekočina
Brom (Br)
35 Halogen
5
Slika: Jodov kristal
Jod (I)
53 Halogen
6 Astat (At)
85 Halogen
7 Tenes (Ts)
117 Halogen

Legenda

prvobitni
element iz razpada
sintetični element
p · p · u · z
Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Uporaba

uredi

Glej tudi

uredi