Predloga:Infopolje Element/symbol-to-saw

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]
Pregled: uradne vrednosti standarne atomske teže[1]
Element (E)
Ar, standard(E)
Table 1[2]
Value type
Ar, std abridged(E)
Table 2[3]
Ar, std conventional(E)
Table 3[4]
Ar, std formal short(E)
Tables 2 and 3[5]
Masno število
[najstabilnejši izotop]
vodik 1H [1,007841,00811] Interval [1,00781,0082] 1,008 1,008
dušik 7N [14,0064314,00728] Interval [14,00614,008] 14,007 14,007
fluor 9F 18,998403163(6) Value (uncertainty) 18,998 18,998
kalcij 20Ca 40,078(4) Value (uncertainty) 40,078(4) 40,078(4)
tehnicij 43Tc (none) Najstabilnejši izotop [97]

UsageUredi

Use parameter |format=:

{{Infopolje Element/symbol-to-saw|format=...}}
 • |format=standard (default):
 • |format=abridged:
 • |format=conventional:
 • |format=formal-short:
 • |format=formal-short-rounded:
 • |format=plain-short-value:
 • |format=year-changed:
 • |format=value-type:
For most stable isotope (Tc, Rf, Uue etc.) see also {{Infopolje Element/symbol-to-most-stable-isotope}}.

OverviewUredi

Glej tudi: Predloga:Infopolje Element/symbol-to-saw/overview-compare-wikidata
Z Simbol Ime Ar, standard
Table 1
Type
Abridged
Table 2
Conventional
Table 3
→ Short
Table 2, 3
→ Short-
rounded
m.s.i. Year changed Note

1 H vodik [1,007841,00811] 2 [1,00781,0082] 1,008 1,008 1,008


2009[1]
2 He helij 4,002602(2) 1 4,0026 4,0026 4,0026


1983[2]
3 Li litij [6,9386,997] 2 [6,9386,997] 6,94 6,94 6,94


2009[3]
4 Be berilij 9,0121831(5) 1 9,0122 9,0122 9,0122


2013[4]
5 B bor [10,80610,821] 2 [10,80610,821] 10,81 10,81 10,81


2009[5]
6 C ogljik [12,009612,0116] 2 [12,00912,012] 12,011 12,011 12,011


2009[6]
7 N dušik [14,0064314,00728] 2 [14,00614,008] 14,007 14,007 14,007


2009[7]
8 O kisik [15,9990315,99977] 2 [15,99916,000] 15,999 15,999 15,999


2009[8]
9 F fluor 18,998403163(6) 1 18,998 18,998 18,998


2013[9]
10 Ne neon 20,1797(6) 1 20,180 20,180 20,180


1985[10]
11 Na natrij 22,98976928(2) 1 22,990 22,990 22,990


2005[11]
12 Mg magnezij [24,30424,307] 2 [24,30424,307] 24,305 24,305 24,305


2011[12]
13 Al aluminij 26,9815384(3) 1 26,982 26,982 26,982


2017[13]
14 Si silicij [28,08428,086] 2 [28,08428,086] 28,085 28,085 28,085


2009[14]
15 P fosfor 30,973761998(5) 1 30,974 30,974 30,974


2013[15]
16 S žveplo [32,05932,076] 2 [32,05932,076] 32,06 32,06 32,06


2009[16]
17 Cl klor [35,44635,457] 2 [35,44635,457] 35,45 35,45 35,45


2009[17]
18 Ar argon [39,79239,963] 2 [39,79239,963] 39,95[6] 39,95 39,95


2017[18]
19 K kalij 39,0983(1) 1 39,098 39,098 39,098


1979[19]
20 Ca kalcij 40,078(4) 1 40,078(4) 40,078(4) 40,078


1983[20]
21 Sc skandij 44,955908(5) 1 44,956 44,956 44,956


2013[21]
22 Ti titan 47,867(1) 1 47,867 47,867 47,867


1993[22]
23 V vanadij 50,9415(1) 1 50,942 50,942 50,942


1977[23]
24 Cr krom 51,9961(6) 1 51,996 51,996 51,996


1983[24]
25 Mn mangan 54,938043(2) 1 54,938 54,938 54,938


2017[25]
26 Fe železo 55,845(2) 1 55,845(2) 55,845(2) 55,845


1993[26]
27 Co kobalt 58,933194(3) 1 58,933 58,933 58,933


2017[27]
28 Ni nikelj 58,6934(4) 1 58,693 58,693 58,693


2007[28]
29 Cu baker 63,546(3) 1 63,546(3) 63,546(3) 63,546


1969[29]
30 Zn cink 65,38(2) 1 65,38(2) 65,38(2) 65,38


2007[30]
31 Ga galij 69,723(1) 1 69,723 69,723 69,723


1987[31]
32 Ge germanij 72,630(8) 1 72,630(8) 72,630(8) 72,630


2009[32]
33 As arzen 74,921595(6) 1 74,922 74,922 74,922


2013[33]
34 Se selen 78,971(8) 1 78,971(8) 78,971(8) 78,971


2013[34]
35 Br brom [79,90179,907] 2 [79,90179,907] 79,904 79,904 79,904


2011[35]
36 Kr kripton 83,798(2) 1 83,798(2) 83,798(2) 83,798


2001[36]
37 Rb rubidij 85,4678(3) 1 85,468 85,468 85,468


1969[37]
38 Sr stroncij 87,62(1) 1 87,62 87,62 87,62


1969[38]
39 Y itrij 88,90584(1) 1 88,906 88,906 88,906


2017[39]
40 Zr cirkonij 91,224(2) 1 91,224(2) 91,224(2) 91,224


1983[40]
41 Nb niobij 92,90637(1) 1 92,906 92,906 92,906


2017[41]
42 Mo molibden 95,95(1) 1 95,95 95,95 95,95


2013[42]
43 Tc tehnecij - 3 [97]


44 Ru rutenij 101,07(2) 1 101,07(2) 101,07(2) 101,07


1983[43]
45 Rh rodij 102,90549(2) 1 102,91 102,91 102,91


2017[44]
46 Pd paladij 106,42(1) 1 106,42 106,42 106,42


1979[45]
47 Ag srebro 107,8682(2) 1 107,87 107,87 107,87


1985[46]
48 Cd kadmij 112,414(4) 1 112,41 112,41 112,41


2013[47]
49 In indij 114,818(1) 1 114,82 114,82 114,82


2011[48]
50 Sn kositer 118,710(7) 1 118,71 118,71 118,71


1983[49]
51 Sb antimon 121,760(1) 1 121,76 121,76 121,76


1993[50]
52 Te telur 127,60(3) 1 127,60(3) 127,60(3) 127,60


1969[51]
53 I jod 126,90447(3) 1 126,90 126,90 126,90


1985[52]
54 Xe ksenon 131,293(6) 1 131,29 131,29 131,29


1999[53]
55 Cs cezij 132,90545196(6) 1 132,91 132,91 132,91


2013[54]
56 Ba barij 137,327(7) 1 137,33 137,33 137,33


1985[55]
57 La lantan 138,90547(7) 1 138,91 138,91 138,91


2005[56]
58 Ce cerij 140,116(1) 1 140,12 140,12 140,12


1995[57]
59 Pr prazeodim 140,90766(1) 1 140,91 140,91 140,91


2017[58]
60 Nd neodim 144,242(3) 1 144,24 144,24 144,24


2005[59]
61 Pm prometij - 3 [145]


62 Sm samarij 150,36(2) 1 150,36(2) 150,36(2) 150,36


2005[60]
63 Eu evropij 151,964(1) 1 151,96 151,96 151,96


1995[61]
64 Gd gadolinij 157,25(3) 1 157,25(3) 157,25(3) 157,25


1969[62]
65 Tb terbij 158,925354(8) 1 158,93 158,93 158,93


2017[63]
66 Dy disprozij 162,500(1) 1 162,50 162,50 162,50


2001[64]
67 Ho holmij 164,930328(7) 1 164,93 164,93 164,93


2017[65]
68 Er erbij 167,259(3) 1 167,26 167,26 167,26


1999[66]
69 Tm tulij 168,934218(6) 1 168,93 168,93 168,93


2017[67]
70 Yb iterbij 173,045(10) 1 173,05 173,05 173,05


2015[68]
71 Lu lutecij 174,9668(1) 1 174,97 174,97 174,97


2007[69]
72 Hf hafnij 178,486(6) 1 178,49 178,49(2) 178,49


2019[70]
73 Ta tantal 180,94788(2) 1 180,95 180,95 180,95


2005[71]
74 W volfram 183,84(1) 1 183,84 183,84 183,84


1991[72]
75 Re renij 186,207(1) 1 186,21 186,21 186,21


1973[73]
76 Os osmij 190,23(3) 1 190,23(3) 190,23(3) 190,23


1991[74]
77 Ir iridij 192,217(2) 1 192,22 192,22 192,22


2017[75]
78 Pt platina 195,084(9) 1 195,08 195,08 195,08


2005[76]
79 Au zlato 196,966570(4) 1 196,97 196,97 196,97


2017[77]
80 Hg živo srebro 200,592(3) 1 200,59 200,59 200,59


2011srebro.htm
81 Tl talij [204,382204,385] 2 [204,38204,39] 204,38 204,38 204,38


2009[78]
82 Pb svinec 207,2(1) 1 207,2 207,2 207,2


1969[79]
83 Bi bizmut 208,98040(1) 1 208,98 208,98 208,98


2005[80]
84 Po polonij - 3 [209]


85 At astat - 3 [210]


86 Rn radon - 3 [222]


87 Fr francij - 3 [223]


88 Ra radij - 3 [226]


89 Ac aktinij - 3 [227]


90 Th torij 232,0377(4) 1 232,04 232,04 232,04


2013[81]
91 Pa protaktinij 231,03588(1) 1 231,04 231,04 231,04


2017[82]
92 U uran 238,02891(3) 1 238,03 238,03 238,03


1999[83]
93 Np neptunij - 3 [237]


94 Pu plutonij - 3 [244]


95 Am americij - 3 [243]


96 Cm kirij - 3 [247]


97 Bk berkelij - 3 [247]


98 Cf kalifornij - 3 [251]


99 Es ajnštajnij - 3 [252]


100 Fm fermij - 3 [257]


101 Md mendelevij - 3 [258]


102 No nobelij - 3 [259]


103 Lr lavrencij - 3 [266]


104 Rf raderfordij - 3 [267]


105 Db dubnij - 3 [268]


106 Sg siborgij - 3 [269]


107 Bh borij - 3 [270]


108 Hs hasij - 3 [269]


109 Mt majtnerij - 3 [278]


110 Ds darmštatij - 3 [281]


111 Rg rentgenij - 3 [282]


112 Cn kopernicij - 3 [285]


113 Nh nihonij - 3 [286]


114 Fl flerovij - 3 [289]


115 Mc moskovij - 3 [290]


116 Lv livermorij - 3 [293]


117 Ts tenes - 3 [294]


118 Og oganeson - 3 [294]


119 Uue ununennium - [315] (napovedano)


120 Ubn unbinilium - [299] (nepotrjeno)


121 Ubu unbiunium - [320] (napovedano)


122 Ubb unbibium -


[84]
124 Ubq unbiquadium -


[85]
126 Ubh unbihexsium -


[86]

SkliciUredi

 1. Meija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
 2. Meija 2016, Table 1.
 3. Meija 2016, Table 2.
 4. Meija 2016, Table 3.
 5. Meija 2016, Tables 2 and 3.
 6. "IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes". King's Center for Visualization in Science. IUPAC, King's Center for Visualization in Science. Pridobljeno dne 8 October 2019.

UpdatesUredi

Predloga:Standard atomic weight of the elements/ciaaw-list-of-updates

See alsoUredi