Predloga:Infopolje Element/symbol-to-saw

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]
Pregled: uradne vrednosti standarne atomske teže[1]
Element (E)
Ar, standard(E)
Table 1[2]
Value type
Ar, std abridged(E)
Table 2[3]
Ar, std conventional(E)
Table 3[4]
Ar, std formal short(E)
Tables 2 and 3[5]
Masno število
[najstabilnejši izotop]
vodik 1H [1,007841,00811] Interval [1,00781,0082] 1,008 1,008
dušik 7N [14,0064314,00728] Interval [14,00614,008] 14,007 14,007
fluor 9F 18,998403163(6) Value (uncertainty) 18,998 18,998
kalcij 20Ca 40,078(4) Value (uncertainty) 40,078(4) 40,078(4)
tehnicij 43Tc (none) Najstabilnejši izotop [97]

Usage uredi

Use parameter |format=:

{{Infopolje Element/symbol-to-saw|format=...}}
 • |format=standard (default):
 • |format=abridged:
 • |format=conventional:
 • |format=formal-short:
 • |format=formal-short-rounded:
 • |format=plain-short-value:
 • |format=year-changed:
 • |format=value-type:
For most stable isotope (Tc, Rf, Uue etc.) see also {{Infopolje Element/symbol-to-most-stable-isotope}}.

Overview uredi

Z Simbol Ime Ar, standard
Table 1
Type
Abridged
Table 2
Conventional
Table 3
→ Short
Table 2, 3
→ Short-
rounded
m.s.i. Year changed Note

1 H vodik [1,007841,00811] 2 [1,00781,0082] 1,008 1,008 1,008


2009[1]
2 He helij 4,002602(2) 1 4,0026 4,0026 4,0026


1983[2]
3 Li litij [6,9386,997] 2 [6,9386,997] 6,94 6,94 6,94


2009[3]
4 Be berilij 9,0121831(5) 1 9,0122 9,0122 9,0122


2013[4]
5 B bor [10,80610,821] 2 [10,80610,821] 10,81 10,81 10,81


2009[5]
6 C ogljik [12,009612,0116] 2 [12,00912,012] 12,011 12,011 12,011


2009[6]
7 N dušik [14,0064314,00728] 2 [14,00614,008] 14,007 14,007 14,007


2009[7]
8 O kisik [15,9990315,99977] 2 [15,99916,000] 15,999 15,999 15,999


2009[8]
9 F fluor 18,998403163(6) 1 18,998 18,998 18,998


2013[9]
10 Ne neon 20,1797(6) 1 20,180 20,180 20,180


1985[10]
11 Na natrij 22,98976928(2) 1 22,990 22,990 22,990


2005[11]
12 Mg magnezij [24,30424,307] 2 [24,30424,307] 24,305 24,305 24,305


2011[12]
13 Al aluminij 26,9815384(3) 1 26,982 26,982 26,982


2017[13]
14 Si silicij [28,08428,086] 2 [28,08428,086] 28,085 28,085 28,085


2009[14]
15 P fosfor 30,973761998(5) 1 30,974 30,974 30,974


2013[15]
16 S žveplo [32,05932,076] 2 [32,05932,076] 32,06 32,06 32,06


2009[16]
17 Cl klor [35,44635,457] 2 [35,44635,457] 35,45 35,45 35,45


2009[17]
18 Ar argon [39,79239,963] 2 [39,79239,963] 39,95[6] 39,95 39,95


2017[18]
19 K kalij 39,0983(1) 1 39,098 39,098 39,098


1979[19]
20 Ca kalcij 40,078(4) 1 40,078(4) 40,078(4) 40,078


1983[20]
21 Sc skandij 44,955908(5) 1 44,956 44,956 44,956


2013[21]
22 Ti titan 47,867(1) 1 47,867 47,867 47,867


1993[22]
23 V vanadij 50,9415(1) 1 50,942 50,942 50,942


1977[23]
24 Cr krom 51,9961(6) 1 51,996 51,996 51,996


1983[24]
25 Mn mangan 54,938043(2) 1 54,938 54,938 54,938


2017[25]
26 Fe železo 55,845(2) 1 55,845(2) 55,845(2) 55,845


1993[26]
27 Co kobalt 58,933194(3) 1 58,933 58,933 58,933


2017[27]
28 Ni nikelj 58,6934(4) 1 58,693 58,693 58,693


2007[28]
29 Cu baker 63,546(3) 1 63,546(3) 63,546(3) 63,546


1969[29]
30 Zn cink 65,38(2) 1 65,38(2) 65,38(2) 65,38


2007[30]
31 Ga galij 69,723(1) 1 69,723 69,723 69,723


1987[31]
32 Ge germanij 72,630(8) 1 72,630(8) 72,630(8) 72,630


2009[32]
33 As arzen 74,921595(6) 1 74,922 74,922 74,922


2013[33]
34 Se selen 78,971(8) 1 78,971(8) 78,971(8) 78,971


2013[34]
35 Br brom [79,90179,907] 2 [79,90179,907] 79,904 79,904 79,904


2011[35]
36 Kr kripton 83,798(2) 1 83,798(2) 83,798(2) 83,798


2001[36]
37 Rb rubidij 85,4678(3) 1 85,468 85,468 85,468


1969[37]
38 Sr stroncij 87,62(1) 1 87,62 87,62 87,62


1969[38]
39 Y itrij 88,90584(1) 1 88,906 88,906 88,906


2017[39]
40 Zr cirkonij 91,224(2) 1 91,224(2) 91,224(2) 91,224


1983[40]
41 Nb niobij 92,90637(1) 1 92,906 92,906 92,906


2017[41]
42 Mo molibden 95,95(1) 1 95,95 95,95 95,95


2013[42]
43 Tc tehnecij - 3 [97]


44 Ru rutenij 101,07(2) 1 101,07(2) 101,07(2) 101,07


1983[43]
45 Rh rodij 102,90549(2) 1 102,91 102,91 102,91


2017[44]
46 Pd paladij 106,42(1) 1 106,42 106,42 106,42


1979[45]
47 Ag srebro 107,8682(2) 1 107,87 107,87 107,87


1985[46]
48 Cd kadmij 112,414(4) 1 112,41 112,41 112,41


2013[47]
49 In indij 114,818(1) 1 114,82 114,82 114,82


2011[48]
50 Sn kositer 118,710(7) 1 118,71 118,71 118,71


1983[49]
51 Sb antimon 121,760(1) 1 121,76 121,76 121,76


1993[50]
52 Te telur 127,60(3) 1 127,60(3) 127,60(3) 127,60


1969[51]
53 I jod 126,90447(3) 1 126,90 126,90 126,90


1985[52]
54 Xe ksenon 131,293(6) 1 131,29 131,29 131,29


1999[53]
55 Cs cezij 132,90545196(6) 1 132,91 132,91 132,91


2013[54]
56 Ba barij 137,327(7) 1 137,33 137,33 137,33


1985[55]
57 La lantan 138,90547(7) 1 138,91 138,91 138,91


2005[56]
58 Ce cerij 140,116(1) 1 140,12 140,12 140,12


1995[57]
59 Pr prazeodim 140,90766(1) 1 140,91 140,91 140,91


2017[58]
60 Nd neodim 144,242(3) 1 144,24 144,24 144,24


2005[59]
61 Pm prometij - 3 [145]


62 Sm samarij 150,36(2) 1 150,36(2) 150,36(2) 150,36


2005[60]
63 Eu evropij 151,964(1) 1 151,96 151,96 151,96


1995[61]
64 Gd gadolinij 157,25(3) 1 157,25(3) 157,25(3) 157,25


1969[62]
65 Tb terbij 158,925354(8) 1 158,93 158,93 158,93


2017[63]
66 Dy disprozij 162,500(1) 1 162,50 162,50 162,50


2001[64]
67 Ho holmij 164,930328(7) 1 164,93 164,93 164,93


2017[65]
68 Er erbij 167,259(3) 1 167,26 167,26 167,26


1999[66]
69 Tm tulij 168,934218(6) 1 168,93 168,93 168,93


2017[67]
70 Yb iterbij 173,045(10) 1 173,05 173,05 173,05


2015[68]
71 Lu lutecij 174,9668(1) 1 174,97 174,97 174,97


2007[69]
72 Hf hafnij 178,486(6) 1 178,49 178,49(2) 178,49


2019[70]
73 Ta tantal 180,94788(2) 1 180,95 180,95 180,95


2005[71]
74 W volfram 183,84(1) 1 183,84 183,84 183,84


1991[72]
75 Re renij 186,207(1) 1 186,21 186,21 186,21


1973[73]
76 Os osmij 190,23(3) 1 190,23(3) 190,23(3) 190,23


1991[74]
77 Ir iridij 192,217(2) 1 192,22 192,22 192,22


2017[75]
78 Pt platina 195,084(9) 1 195,08 195,08 195,08


2005[76]
79 Au zlato 196,966570(4) 1 196,97 196,97 196,97


2017[77]
80 Hg živo srebro 200,592(3) 1 200,59 200,59 200,59


2011srebro.htm
81 Tl talij [204,382204,385] 2 [204,38204,39] 204,38 204,38 204,38


2009[78]
82 Pb svinec 207,2(1) 1 207,2 207,2 207,2


1969[79]
83 Bi bizmut 208,98040(1) 1 208,98 208,98 208,98


2005[80]
84 Po polonij - 3 [209]


85 At astat - 3 [210]


86 Rn radon - 3 [222]


87 Fr francij - 3 [223]


88 Ra radij - 3 [226]


89 Ac aktinij - 3 [227]


90 Th torij 232,0377(4) 1 232,04 232,04 232,04


2013[81]
91 Pa protaktinij 231,03588(1) 1 231,04 231,04 231,04


2017[82]
92 U uran 238,02891(3) 1 238,03 238,03 238,03


1999[83]
93 Np neptunij - 3 [237]


94 Pu plutonij - 3 [244]


95 Am americij - 3 [243]


96 Cm kirij - 3 [247]


97 Bk berkelij - 3 [247]


98 Cf kalifornij - 3 [251]


99 Es ajnštajnij - 3 [252]


100 Fm fermij - 3 [257]


101 Md mendelevij - 3 [258]


102 No nobelij - 3 [259]


103 Lr lavrencij - 3 [266]


104 Rf raderfordij - 3 [267]


105 Db dubnij - 3 [268]


106 Sg siborgij - 3 [269]


107 Bh borij - 3 [270]


108 Hs hasij - 3 [269]


109 Mt majtnerij - 3 [278]


110 Ds darmštatij - 3 [281]


111 Rg rentgenij - 3 [282]


112 Cn kopernicij - 3 [285]


113 Nh nihonij - 3 [286]


114 Fl flerovij - 3 [289]


115 Mc moskovij - 3 [290]


116 Lv livermorij - 3 [293]


117 Ts tenes - 3 [294]


118 Og oganeson - 3 [294]


119 Uue ununenij - [315] (napovedano)


120 Ubn unbinilij - [299] (nepotrjeno)


121 Ubu unbiunij - [320] (napovedano)


122 Ubb unbibij -


[84]
124 Ubq unbikvadij -


[85]
126 Ubh unbiheksij -


[86]

Sklici uredi

 1. Meija, Juris; in sod. (2016). »Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)«. Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
 2. Meija 2016, Table 1.
 3. Meija 2016, Table 2.
 4. Meija 2016, Table 3.
 5. Meija 2016, Tables 2 and 3.
 6. »IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes«. King's Center for Visualization in Science. IUPAC, King's Center for Visualization in Science. Pridobljeno 8. oktobra 2019.

Updates uredi

Predloga:Standard atomic weight of the elements/ciaaw-list-of-updates

See also uredi