Seznam naselij v Sloveniji (D)

Seznam naselij v Sloveniji, imena na D.


Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

SeznamUredi

Naselje Občina Panorama
Daber Občina Tolmin
Dalce Občina Krško
Daljni Vrh Mestna občina Novo mesto
Dalnje Njive Občina Črnomelj
Damelj Občina Črnomelj
Dane pri Divači Občina Divača
Dane pri Sežani Občina Sežana
Dane Občina Loška Dolina
Dane Občina Ribnica
Dankovci Občina Puconci
Davča Občina Železniki
Debeče Občina Ivančna Gorica
Debenec Občina Mirna
Debeni Občina Gorenja vas - Poljane
Debro Občina Laško
Dečina Občina Črnomelj
Dečja vas pri Zagradcu Občina Ivančna Gorica
Dečja vas Občina Trebnje
Dečno selo Občina Brežice
Dedna Gora Občina Sevnica
Dedni Dol Občina Ivančna Gorica
Dedni Vrh Občina Krško
Dedni Vrh pri Vojniku Občina Vojnik
Dednik Občina Velike Lašče
Dednja vas Občina Brežice
Dekani Mestna občina Koper
Dekmanca Občina Bistrica ob Sotli
Delač Občina Kostel
Delnice Občina Gorenja vas - Poljane  
Depala vas Občina Domžale
Desenci Občina Destrnik
Desinec Občina Črnomelj
Deskle Občina Kanal
Deskova vas Občina Črnomelj
Desnjak Občina Ljutomer
Destrnik Občina Destrnik
Dešeča vas Občina Žužemberk  
Dešen Občina Moravče  
Devina Občina Slovenska Bistrica
Dežno pri Makolah Občina Makole
Dežno pri Podlehniku Občina Podlehnik
Dilce Občina Postojna
Dilici Mestna občina Koper
Divača Občina Divača
Divči Občina Komen
Dob pri Šentvidu Občina Ivančna Gorica
Dob Občina Domžale  
Dobe Občina Kostanjevica na Krki
Dobec Občina Cerknica
Dobeno Občina Brežice
Dobeno Občina Mengeš  
Dobindol Občina Dolenjske Toplice
Dobje Občina Gorenja vas - Poljane
Dobje Občina Grosuplje
Dobje Občina Litija
Dobje pri Lesičnem Občina Šentjur
Dobje pri Planini Občina Dobje  
Doblar Občina Kanal
Doblatina Občina Laško
Dobletina Občina Nazarje
Dobležiče Občina Kozje
Dobliče Občina Črnomelj
Doblička Gora Občina Črnomelj
Dobova Občina Brežice
Dobovec pri Ponikvi Občina Šentjur
Dobovec pri Rogatcu Občina Rogatec
Dobovec Občina Trbovlje
Dobovica Občina Litija
Dobovlje Občina Domžale
Dobovo Mestna občina Novo mesto
Dobrava ob Krki Občina Krško
Dobrava pod Rako Občina Krško
Dobrava pri Konjicah Občina Slovenske Konjice
Dobrava pri Kostanjevici Občina Kostanjevica na Krki
Dobrava pri Stični Občina Ivančna Gorica
Dobrava pri Škocjanu Občina Škocjan
Dobrava Občina Izola
Dobrava Občina Križevci
Dobrava Občina Ormož
Dobrava Občina Radeče
Dobrava Občina Radlje ob Dravi
Dobrava Občina Trebnje
Dobravica pri Velikem Gabru Občina Trebnje
Dobravica Občina Ig  
Dobravica Občina Radovljica
Dobravica Občina Šentjernej
Dobravlje Občina Ajdovščina
Dobravlje Občina Sežana
Dobravšce Občina Gorenja vas - Poljane
Dobrič Občina Polzela
Dobrije Občina Ravne na Koroškem
Dobrina Občina Šentjur
Dobrina Občina Žetale
Dobriša vas Občina Žalec
Dobriška vas Občina Oplotnica
Dobrljevo Občina Zagorje ob Savi
Dobrna Občina Dobrna
Dobrnež Občina Slovenske Konjice
Dobrnič Občina Trebnje  
Dobro Polje Občina Ilirska Bistrica
Dobro Polje Občina Radovljica
Dobrova pri Dravogradu Občina Dravograd
Dobrova pri Prihovi Občina Oplotnica
Dobrova Mestna občina Celje
Dobrova Občina Dobrova - Polhov Gradec  
Dobrova Občina Krško
Dobrovce Občina Miklavž na Dravskem Polju
Dobrovlje pri Mozirju Občina Mozirje
Dobrovlje Občina Braslovče
Dobrovlje Občina Zreče
Dobrovnik Občina Dobrovnik
Dobrovo Občina Brda
Dobrovščak Občina Ormož
Dobruša Občina Vodice
Dobruška vas Občina Škocjan
Dogoše Mestna občina Maribor
Doklece Občina Majšperk
Dokležovje Občina Beltinci
Dol Občina Gornji Grad
Dol Občina Kočevje
Dol Občina Krško
Dol Občina Medvode  
Dol pod Gojko Občina Vojnik
Dol pri Borovnici Občina Borovnica  
Dol pri Hrastniku Občina Hrastnik  
Dol pri Hrastovljah Mestna občina Koper
Dol pri Laškem Občina Laško
Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Pristavi Občina Šmarje pri Jelšah
Dol pri Stopercah Občina Majšperk
Dol pri Šmarjeti Občina Šmarješke Toplice
Dol pri Šmarju Občina Šmarje pri Jelšah
Dol pri Trebnjem Občina Trebnje  
Dol pri Vogljah Občina Sežana
Dolanci Občina Komen
Dolane Občina Cirkulane
Dole pod Sveto Trojico Občina Moravče
Dole pri Krašcah Občina Moravče
Dole pri Litiji Občina Litija
Dole pri Polici Občina Grosuplje  
Dole pri Škofljici Občina Škofljica
Dole Občina Idrija
Dole Občina Metlika
Dole Občina Šentjur
Dolena Občina Videm
Dolenci Občina Šalovci
Dolenčice Občina Gorenja vas - Poljane
Dolenja Brezovica Občina Brezovica
Dolenja Brezovica Občina Šentjernej
Dolenja Dobrava Občina Gorenja vas - Poljane
Dolenja Dobrava Občina Trebnje
Dolenja Lepa vas Občina Krško
Dolenja Nemška vas Občina Trebnje
Dolenja Pirošica Občina Brežice
Dolenja Podgora Občina Črnomelj
Dolenja Ravan Občina Gorenja vas - Poljane
Dolenja Stara vas Občina Šentjernej
Dolenja Trebuša Občina Tolmin
Dolenja vas pri Artičah Občina Brežice
Dolenja vas pri Čatežu Občina Trebnje
Dolenja vas pri Črnomlju Občina Črnomelj
Dolenja vas pri Krškem Občina Krško
Dolenja vas pri Mirni Peči Občina Mirna Peč
Dolenja vas pri Polhovem Gradcu Občina Dobrova - Polhov Gradec
Dolenja vas pri Polici Občina Grosuplje  
Dolenja vas pri Raki Občina Krško
Dolenja vas pri Temenici Občina Ivančna Gorica
Dolenja vas Občina Cerknica
Dolenja vas Občina Divača
Dolenja vas Mestna občina Novo mesto
Dolenja vas Občina Prebold
Dolenja vas Občina Ribnica
Dolenja vas Občina Zagorje ob Savi
Dolenja vas Občina Železniki
Dolenja Žaga Občina Kostel
Dolenja Žetina Občina Gorenja vas - Poljane
Dolenjci Občina Črnomelj
Dolenje Brdo Občina Gorenja vas - Poljane
Dolenje Dole Občina Škocjan
Dolenje Gradišče pri Šentjerneju Občina Šentjernej
Dolenje Gradišče Občina Dolenjske Toplice
Dolenje Grčevje Mestna občina Novo mesto
Dolenje Jesenice Občina Šentrupert
Dolenje Jezero Občina Cerknica
Dolenje Kališče Občina Velike Lašče
Dolenje Kamenje pri Dobrniču Občina Trebnje
Dolenje Kamenje Mestna občina Novo mesto
Dolenje Karteljevo Mestna občina Novo mesto
Dolenje Kronovo Občina Šmarješke Toplice
Dolenje Laknice Občina Mokronog - Trebelno
Dolenje Lakovnice Mestna občina Novo mesto
Dolenje Medvedje selo Občina Trebnje
Dolenje Mokro Polje Občina Šentjernej
Dolenje Otave Občina Cerknica
Dolenje Podpoljane Občina Ribnica
Dolenje Poljane Občina Loška Dolina
Dolenje Polje Občina Dolenjske Toplice
Dolenje Ponikve Občina Trebnje
Dolenje pri Jelšanah Občina Ilirska Bistrica
Dolenje Radulje Občina Škocjan  
Dolenje Selce Občina Trebnje
Dolenje Skopice Občina Brežice
Dolenje Sušice Občina Dolenjske Toplice
Dolenje Vrhpolje Občina Šentjernej
Dolenje Zabukovje Občina Mokronog - Trebelno
Dolenje Občina Ajdovščina
Dolenje Občina Domžale
Dolenje Občina Sežana
Dolenji Boštanj Občina Sevnica  
Dolenji Globodol Občina Mirna Peč
Dolenji Lazi Občina Ribnica
Dolenji Leskovec Občina Krško
Dolenji Maharovec Občina Šentjernej
Dolenji Novaki Občina Cerkno  
Dolenji Podboršt pri Trebnjem Občina Trebnje
Dolenji Podboršt Občina Mirna Peč
Dolenji Podšumberk Občina Trebnje
Dolenji Potok Občina Kostel
Dolenji Radenci Občina Črnomelj
Dolenji Suhadol Mestna občina Novo mesto
Dolenji Suhor pri Vinici Občina Črnomelj
Dolenji Vrh Občina Trebnje
Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
Dolga Brda Občina Prevalje
Dolga Gora Občina Šentjur
Dolga Njiva pri Šentlovren Občina Trebnje
Dolga Poljana Občina Ajdovščina
Dolga Raka Občina Krško
Dolga vas Občina Kočevje
Dolga vas Občina Lendava
Dolge Njive Občina Gorenja vas - Poljane  
Dolge Njive Občina Lenart  
Dolgi Laz Občina Tolmin
Dolgi Vrh Občina Slovenska Bistrica
Dolgo Brdo pri Mlinšah Občina Zagorje ob Savi
Dolgo Brdo Občina Litija
Dolgo Brdo Mestna občina Ljubljana
Dolgovaške Gorice Občina Lendava
Dolič Občina Destrnik
Dolič Občina Kuzma  
Dolina pri Lendavi Občina Lendava
Dolina Občina Puconci  
Dolina Občina Tržič
Dolje Občina Tolmin
Dolnja Bistrica Občina Črenšovci
Dolnja Bitnja Občina Ilirska Bistrica
Dolnja Briga Občina Kočevje
Dolnja Košana Občina Pivka  
Dolnja Lokvica Občina Metlika
Dolnja Paka Občina Črnomelj
Dolnja Počehova Občina Pesnica
Dolnja Prekopa Občina Kostanjevica na Krki
Dolnja Stara vas Občina Škocjan
Dolnja Težka Voda Mestna občina Novo mesto
Dolnje Brezovo Občina Sevnica
Dolnje Cerovo Občina Brda
Dolnje Dobravice Občina Metlika
Dolnje Impolje Občina Sevnica
Dolnje Ležeče Občina Divača
Dolnje Ložine Občina Kočevje
Dolnje Mraševo Občina Straža
Dolnje Orle Občina Sevnica
Dolnje Prapreče Občina Trebnje
Dolnje Retje Občina Velike Lašče
Dolnje Vreme Občina Divača
Dolnji Ajdovec Občina Žužemberk
Dolnji Kot Občina Žužemberk
Dolnji Križ Občina Žužemberk
Dolnji Lakoš Občina Lendava
Dolnji Slaveči Občina Grad
Dolnji Suhor pri Metliki Občina Metlika  
Dolnji Vrh Občina Šmartno pri Litiji
Dolnji Zemon Občina Ilirska Bistrica
Dolsko Občina Dol pri Ljubljani  
Dol - Suha Občina Mozirje
Dolšce Občina Kostanjevica na Krki
Dolščaki Občina Velike Lašče
Dolž Mestna občina Novo mesto
Domajinci Občina Cankova
Domanjševci Občina Šalovci
Dombrava Občina Renče - Vogrsko
Domžale Občina Domžale
Donačka Gora Občina Rogatec
Dorfarje Občina Škofja Loka  
Dornava Občina Dornava
Dornberk Mestna občina Nova Gorica
Dornice Občina Vodice
Doropolje Občina Šentjur
Doslovče Občina Žirovnica
Dovje Občina Kranjska Gora
Dovško Občina Krško
Dovže Občina Mislinja
Draga pri Sinjem Vrhu Občina Črnomelj
Draga pri Šentrupertu Občina Šentrupert
Draga Občina Loški potok
Draga Mestna občina Nova Gorica  
Draga Občina Šmarješke Toplice
Draga Občina Škofja Loka  
Draga Občina Štore
Dragatuš Občina Črnomelj
Drage Občina Metlika
Dragočajna Občina Medvode
Dragomelj Občina Domžale
Dragomer Občina Log - Dragomer  
Dragomilo Občina Šmarje pri Jelšah
Dragomlja vas Občina Metlika  
Dragonja vas Občina Kidričevo
Dragonja Občina Piran
Dragoši Občina Črnomelj
Dragotinci Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Dragovanja vas Občina Črnomelj
Dragovica Mestna občina Nova Gorica
Dragovič Občina Juršinci
Dragovšek Občina Šmartno pri Litiji
Dragučova Občina Pesnica
Drakovci Občina Ljutomer
Drakšl Občina Ormož
Drama Občina Šentjernej
Dramlja Občina Brežice
Dramlje Občina Šentjur
Drankovec Občina Pesnica
Drašča vas Občina Žužemberk
Drašiči Občina Metlika  
Dravci Občina Videm
Dravče Občina Vuzenica
Dravinjski Vrh Občina Videm
Dravograd Občina Dravograd  
Dravski Dvor Občina Miklavž na Dravskem polju
Draža vas Občina Slovenske Konjice
Dražen Vrh - del Občina Sveta Ana
Dražen Vrh - del Občina Šentilj
Draženci Občina Hajdina
Draževnik Občina Dobrova - Polhov Gradec
Dražgoše Občina Železniki  
Dražica Občina Borovnica  
Drbetinci Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  
Drča Občina Šentjernej
Drečji Vrh Občina Mokronog - Trebelno
Dren Občina Kostel
Drenik Občina Škofljica
Drenje Občina Dolenjske Toplice
Drenov Grič Občina Vrhnika  
Drenovec pri Bukovju Občina Brežice
Drenovec pri Leskovcu Občina Krško
Drenovec Občina Črnomelj
Drenovec Občina Zavrč
Drensko Rebro Občina Kozje
Drešinja vas Občina Žalec
Drevenik Občina Rogaška Slatina
Drežnica Občina Kobarid  
Drežnik Občina Črnomelj
Drežnik Občina Kostel
Drežniške Ravne Občina Kobarid
Drganja Sela Občina Straža
Drnovk Občina Brda
Drnovo Občina Krško
Drobinsko Občina Šentjur
Drobočnik Občina Tolmin
Drobtinci Občina Apače
Drožanje Občina Sevnica  
Drskovče Občina Pivka
Drstelja Občina Destrnik
Drtija Občina Moravče  
Drumlažno Občina Slovenska Bistrica
Drušče Občina Sevnica
Družina Občina Zagorje ob Savi
Družinska vas Občina Šmarješke Toplice
Družmirje Občina Šoštanj
Drvanja Občina Benedikt
Dule Občina Ribnica
Dule Občina Škocjan
Dunaj Občina Krško
Dupeljne Občina Lukovica
Duplje Občina Vipava
Dutovlje Občina Sežana
Dvor pri Polhovem Gradcu Občina Dobrova - Polhov Gradec  
Dvor Občina Šmartno pri Litiji
Dvor Mestna občina Ljubljana
Dvor Občina Šmarje pri Jelšah
Dvor Občina Žužemberk
Dvorce Občina Brežice
Dvori Mestna občina Koper
Dvorjane Občina Duplek
Dvorje Občina Cerklje na Gorenjskem  
Dvorje Občina Moravče
Dvorska vas Občina Radovljica
Dvorska vas Občina Velike Lašče

ViriUredi

  • »seznam naselij, katerih ime se začne z 'd'«. Stat.si: krajevna imena. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 14. marca 2016.


Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž