Seznam naselij v Sloveniji (Š)

Seznam naselij v Sloveniji, imena na Š.


Seznam naselij: A Ba Br C Č D E F Ga Gr H I J Ka Kr L M N O Pa Pog R Sa Sr Š T U V Z Ž

Seznam uredi

Sika Ime naselja Občina Poštna številka Pošta
 
Klikni za spremembo slike
Šafarsko Razkrižje 9240 Ljutomer
 
Klikni za spremembo slike
Šahovec Trebnje 8211 Dobrnič
 
Klikni za spremembo slike
Šalamenci Puconci 9201 Puconci
 
Klikni za spremembo slike
Šalara Koper 6000 Koper
 
Klikni za spremembo slike
Šalinci Ljutomer 9242 Križevci pri Ljutomeru
 
Klikni za spremembo slike
Šalka vas Kočevje 1330 Kočevje
 
Klikni za spremembo slike
Šalovci Središče ob Dravi 2277 Središče ob Dravi
 
Klikni za spremembo slike
Šalovci Šalovci 9204 Šalovci
 
Klikni za spremembo slike
Šardinje Ormož 2274 Velika Nedelja
 
Klikni za spremembo slike
Šared Izola 6310 Izola
 
Klikni za spremembo slike
Šavna Peč Hrastnik 1430 Hrastnik
 
Klikni za spremembo slike
Ščit Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
 
Klikni za spremembo slike
Ščurki Velike Lašče 1311 Turjak
 
Klikni za spremembo slike
Ščurkovo Cerknica 1380 Cerknica
 
Klikni za spremembo slike
Šebrelje Cerkno 5282 Cerkno
 
Klikni za spremembo slike
Šedem Krško 8281 Senovo
 
Klikni za spremembo slike
Šedina Šentjur 3222 Dramlje
 
Klikni za spremembo slike
Šegova vas Loški Potok 1318 Loški Potok
 
Klikni za spremembo slike
Šeki Koper 6272 Gračišče
 
Klikni za spremembo slike
Šembije Ilirska Bistrica 6253 Knežak
 
Klikni za spremembo slike
Šemnik Zagorje ob Savi 1411 Izlake
 
Klikni za spremembo slike
Šempas Nova Gorica 5261 Šempas
 
Klikni za spremembo slike
Šempeter pri Gorici Šempeter - Vrtojba 5290 Šempeter pri Gorici
 
Klikni za spremembo slike
Šempeter v Savinjski dolini Žalec 3311 Šempeter v Savinjski dolini
 
Klikni za spremembo slike
Šenbric Velenje 3320 Velenje
 
Klikni za spremembo slike
Šenčur Šenčur 4208 Šenčur
 
Klikni za spremembo slike
Šentanel Prevalje 2391 Prevalje
 
Klikni za spremembo slike
Šentgotard Zagorje ob Savi 1222 Trojane
 
Klikni za spremembo slike
Šentilj pod Turjakom Mislinja 2382 Mislinja
 
Klikni za spremembo slike
Šentilj v Slovenskih goricah Šentilj 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
 
Klikni za spremembo slike
Šentjakob Šentjernej 8310 Šentjernej
 
Klikni za spremembo slike
Šentjanž Mozirje 3332 Rečica ob Savinji
 
Klikni za spremembo slike
Šentjanž Sevnica 8297 Šentjanž
 
Klikni za spremembo slike
Šentjanž nad Dravčami Vuzenica 2367 Vuzenica
 
Klikni za spremembo slike
Šentjanž nad Štorami Štore 3220 Štore
 
Klikni za spremembo slike
Šentjanž pri Dravogradu Dravograd 2373 Šentjanž pri Dravogradu
 
Klikni za spremembo slike
Šent Janž pri Radljah Radlje ob Dravi 2360 Radlje ob Dravi
 
Klikni za spremembo slike
Šentjernej Šentjernej 8310 Šentjernej
 
Klikni za spremembo slike
Šentjošt Novo mesto 8000 Novo mesto
 
Klikni za spremembo slike
Šentjošt nad Horjulom Dobrova - Polhov Gradec 1354 Horjul
 
Klikni za spremembo slike
Šentjungert Celje 3201 Šmartno v Rožni dolini
 
Klikni za spremembo slike
Šentjur Šentjur 3230 Šentjur
 
Klikni za spremembo slike
Šentjur na Polju Sevnica 1434 Loka pri Zidanem Mostu
 
Klikni za spremembo slike
Šent Jurij Grosuplje 1290 Grosuplje
 
Klikni za spremembo slike
Šentjurij na Dolenjskem Mirna Peč 8216 Mirna Peč
 
Klikni za spremembo slike
Šentjurje Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
 
Klikni za spremembo slike
Šentlambert Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi
 
Klikni za spremembo slike
Šentlovrenc Trebnje 8212 Velika Loka
 
Klikni za spremembo slike
Šentovec Slovenska Bistrica 2310 Slovenska Bistrica
 
Klikni za spremembo slike
Šentožbolt Lukovica 1222 Trojane
 
Klikni za spremembo slike
Šentpavel Ljubljana 1261 Ljubljana - Dobrunje
 
Klikni za spremembo slike
Šentpavel na Dolenjskem Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
 
Klikni za spremembo slike
Šentpavel pri Domžalah Domžale 1230 Domžale
 
Klikni za spremembo slike
Šentrupert Braslovče 3303 Gomilsko
 
Klikni za spremembo slike
Šentrupert Laško 3271 Šentrupert
 
Klikni za spremembo slike
Šentrupert Šentrupert 8232 Šentrupert
 
Klikni za spremembo slike
Šenturška Gora Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem
 
Klikni za spremembo slike
Šentvid pri Grobelnem Šmarje pri Jelšah 3231 Grobelno
 
Klikni za spremembo slike
Šentvid pri Lukovici Lukovica 1225 Lukovica
 
Klikni za spremembo slike
Šentvid pri Planini Šentjur 3225 Planina pri Sevnici
 
Klikni za spremembo slike
Šentvid pri Stični Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
 
Klikni za spremembo slike
Šentvid pri Zavodnju Šoštanj 3325 Šoštanj
 
Klikni za spremembo slike
Šentviška Gora Tolmin 5283 Slap ob Idrijci
 
Klikni za spremembo slike
Šepulje Sežana 6210 Sežana
 
Klikni za spremembo slike
Šerovo Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah
 
Klikni za spremembo slike
Šestdobe Rače - Fram 2313 Fram
 
Klikni za spremembo slike
Šešče pri Preboldu Prebold 3312 Prebold
 
Klikni za spremembo slike
Šetarova Lenart 2230 Lenart v Slovenskih goricah
 
Klikni za spremembo slike
Ševlje Škofja Loka 4227 Selca
 
Klikni za spremembo slike
Ševnica Mirna 8233 Mirna
 
Klikni za spremembo slike
Šibelji Komen 6223 Komen
 
Klikni za spremembo slike
Šibenik Šentjur 3230 Šentjur
 
Klikni za spremembo slike
Šikole Kidričevo 2331 Pragersko
 
Klikni za spremembo slike
Šilentabor Pivka 6257 Pivka
 
Klikni za spremembo slike
Šinkov Turn Vodice 1217 Vodice
 
Klikni za spremembo slike
Šipek Črnomelj 8343 Dragatuš
 
Klikni za spremembo slike
Širje Laško 1432 Zidani Most
 
Klikni za spremembo slike
Širmanski Hrib Litija 1270 Litija
 
Klikni za spremembo slike
Široka Set Litija 1252 Vače
 
Klikni za spremembo slike
Škalce Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice
 
Klikni za spremembo slike
Škale Velenje 3320 Velenje
 
Klikni za spremembo slike
Škalske Cirkovce Velenje 3320 Velenje
 
Klikni za spremembo slike
Škamevec Velike Lašče 1314 Rob
 
Klikni za spremembo slike
Škarnice Dobje 3224 Dobje pri Planini
 
Klikni za spremembo slike
Škedenj Slovenske Konjice 3215 Loče
 
Klikni za spremembo slike
Škemljevec Metlika 8331 Suhor
 
Klikni za spremembo slike
Šklendrovec Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi
 
Klikni za spremembo slike
Škocjan Divača 6215 Divača
 
Klikni za spremembo slike
Škocjan Domžale 1233 Dob
 
Klikni za spremembo slike
Škocjan Grosuplje 1311 Turjak
 
Klikni za spremembo slike
Škocjan Koper 6000 Koper
 
Klikni za spremembo slike
Škocjan Škocjan 8275 Škocjan
 
Klikni za spremembo slike
Škofce Laško 3272 Rimske Toplice
 
Klikni za spremembo slike
Škofi Komen 6223 Komen
 
Klikni za spremembo slike
Škofija Šmarje pri Jelšah 3253 Pristava pri Mestinju
 
Klikni za spremembo slike
Škofja Loka Škofja Loka 4220 Škofja Loka
 
Klikni za spremembo slike
Škofja Riža Trbovlje 1423 Dobovec
 
Klikni za spremembo slike
Škofja vas Celje 3211 Škofja vas
 
Klikni za spremembo slike
Škoflje Divača 6217 Vremski Britof
 
Klikni za spremembo slike
Škoflje Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
 
Klikni za spremembo slike
Škofljica Škofljica 1291 Škofljica
 
Klikni za spremembo slike
Škovec Sevnica 8295 Tržišče
 
Klikni za spremembo slike
Škovec Trebnje 8212 Velika Loka
 
Klikni za spremembo slike
Škrabče Bloke 1385 Nova vas
 
Klikni za spremembo slike
Škrajnek Ribnica 1316 Ortnek
 
Klikni za spremembo slike
Škrbina Komen 6223 Komen
 
Klikni za spremembo slike
Škrilj Kočevje 1330 Kočevje
 
Klikni za spremembo slike
Škrilje Ig 1292 Ig
 
Klikni za spremembo slike
Škrilje Metlika 8332 Gradac
 
Klikni za spremembo slike
Škrjanče pri Novem mestu Novo mesto 8000 Novo mesto
 
Klikni za spremembo slike
Škrjanče Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica
 
Klikni za spremembo slike
Škrjanče Mirna 8233 Mirna
 
Klikni za spremembo slike
Škrjančevo Domžale 1235 Radomlje
 
Klikni za spremembo slike
Škrljevo Šentrupert 8232 Šentrupert
 
Klikni za spremembo slike
Škrlovica Velike Lašče 1315 Velike Lašče
 
Klikni za spremembo slike
Škufče Bloke 1385 Nova vas
 
Klikni za spremembo slike
Šlovrenc Brda 5212 Dobrovo v Brdih
 
Klikni za spremembo slike
Šmalčja vas Šentjernej 8310 Šentjernej
 
Klikni za spremembo slike
Šmarata Loška dolina 1386 Stari trg pri Ložu
 
Klikni za spremembo slike
Šmarca Kamnik 1241 Kamnik
 
Klikni za spremembo slike
Šmarčna Sevnica 8294 Boštanj
 
Klikni za spremembo slike
Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 3240 Šmarje pri Jelšah
 
Klikni za spremembo slike
Šmarje pri Sežani Sežana 6210 Sežana
 
Klikni za spremembo slike
Šmarje Ajdovščina 5295 Branik
 
Klikni za spremembo slike
Šmarje Koper 6274 Šmarje
 
Klikni za spremembo slike
Šmarje Šentjernej 8310 Šentjernej
 
Klikni za spremembo slike
Šmarje - Sap Grosuplje 1293 Šmarje - Sap
 
Klikni za spremembo slike
Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice
 
Klikni za spremembo slike
Šmarjeta pri Celju Celje 3211 Škofja vas
 
Klikni za spremembo slike
Šmarjeta Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice
 
Klikni za spremembo slike
Šmartinske Cirkovce Velenje 3320 Velenje
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno na Pohorju Slovenska Bistrica 2315 Šmartno na Pohorju
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno ob Dreti Nazarje 3341 Šmartno ob Dreti
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno pri Litiji Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno pri Slovenj Gradcu Slovenj Gradec 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno v Rožni dolini Celje 3201 Šmartno v Rožni dolini
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno v Tuhinju Kamnik 1219 Laze v Tuhinju
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno Brda 5211 Kojsko
 
Klikni za spremembo slike
Šmartno Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem
 
Klikni za spremembo slike
Šmatevž Braslovče 3303 Gomilsko
 
Klikni za spremembo slike
Šmaver Nova Gorica 5250 Solkan
 
Klikni za spremembo slike
Šmaver Trebnje 8211 Dobrnič
 
Klikni za spremembo slike
Šmihel nad Mozirjem Mozirje 3330 Mozirje
 
Klikni za spremembo slike
Šmihel pod Nanosom Postojna 6230 Postojna
 
Klikni za spremembo slike
Šmihel pri Žužemberku Žužemberk 8360 Žužemberk
 
Klikni za spremembo slike
Šmihel Laško 3270 Laško
 
Klikni za spremembo slike
Šmihel Nova Gorica 5261 Šempas
 
Klikni za spremembo slike
Šmihel Pivka 6257 Pivka
 
Klikni za spremembo slike
Šmiklavž pri Škofji vasi Celje 3202 Ljubečna
 
Klikni za spremembo slike
Šmiklavž Gornji Grad 3342 Gornji Grad
 
Klikni za spremembo slike
Šmiklavž Slovenj Gradec 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
 
Klikni za spremembo slike
Šmohor Laško 3270 Laško
 
Klikni za spremembo slike
Šober Maribor 2201 Zgornja Kungota
 
Klikni za spremembo slike
Šomat Šentilj 2214 Sladki Vrh
 
Klikni za spremembo slike
Šoštanj Šoštanj 3325 Šoštanj
 
Klikni za spremembo slike
Špeharji Črnomelj 8344 Vinica
 
Klikni za spremembo slike
Špičnik Kungota 2201 Zgornja Kungota
 
Klikni za spremembo slike
Špital Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi
 
Klikni za spremembo slike
Špitalič pri Slovenskih Konjicah Slovenske Konjice 3215 Loče
 
Klikni za spremembo slike
Špitalič Kamnik 1221 Motnik
 
Klikni za spremembo slike
Šprinc Razkrižje 9240 Ljutomer
 
Klikni za spremembo slike
Šratovci Radenci 9252 Radenci
 
Klikni za spremembo slike
Štajer Kostel 1336 Kostel
 
Klikni za spremembo slike
Štajerska vas Slovenske Konjice 3215 Loče
 
Klikni za spremembo slike
Štajngrob Sevnica 8297 Šentjanž
 
Klikni za spremembo slike
Štajngrova Benedikt 2234 Benedikt
 
Klikni za spremembo slike
Štalcerji Kočevje 1338 Kočevska Reka
 
Klikni za spremembo slike
Štangarske Poljane Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
 
Klikni za spremembo slike
Štanjel Komen 6222 Štanjel
 
Klikni za spremembo slike
Štatenberg Makole 2321 Makole
 
Klikni za spremembo slike
Štatenberk Mokronog - Trebelno 8231 Trebelno
 
Klikni za spremembo slike
Štefan pri Trebnjem Trebnje 8210 Trebnje
 
Klikni za spremembo slike
Štefanja Gora Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem
 
Klikni za spremembo slike
Štjak Sežana 6222 Štanjel
 
Klikni za spremembo slike
Štore Štore 3220 Štore
 
Klikni za spremembo slike
Štorje Sežana 6210 Sežana
 
Klikni za spremembo slike
Štorovo Bloke 1385 Nova vas
 
Klikni za spremembo slike
Štravberk Novo mesto 8000 Novo mesto
 
Klikni za spremembo slike
Štrekljevec Semič 8333 Semič
 
Klikni za spremembo slike
Štrihovec Šentilj 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
 
Klikni za spremembo slike
Štrit Škocjan 8276 Bučka
 
Klikni za spremembo slike
Štrukljeva vas Cerknica 1380 Cerknica
 
Klikni za spremembo slike
Šturmovci Videm 2284 Videm pri Ptuju
 
Klikni za spremembo slike
Šujica Dobrova - Polhov Gradec 1356 Dobrova
 
Klikni za spremembo slike
Šulinci Gornji Petrovci 9203 Petrovci
 
Klikni za spremembo slike
Šumnik Litija 1272 Polšnik
 
Klikni za spremembo slike
Šutna Kranj 4209 Žabnica
 
Klikni za spremembo slike
Šutna Krško 8312 Podbočje

Viri uredi

  • »seznam naselij, katerih ime se začne z 'š'«. Stat.si: krajevna imena. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 14. marca 2016.