Seznam naselij v Sloveniji (Gr)

Seznam naselij v Sloveniji, imena na Gr–Gu.


Seznam naselij: A Ba Br C Č D E F Ga Gr H I J Ka Kr L M N O Pa Pog R Sa Sr Š T U V Z Ž

Seznam

uredi
Slika Ime naselja Občina Poštna številka Pošta
 
Klikni za spremembo slike
Grabče Gorje 4247 Zgornje Gorje
 
Klikni za spremembo slike
Grabe pri Ljutomeru Križevci 9242 Križevci pri Ljutomeru
 
Klikni za spremembo slike
Grabe Apače 9253 Apače
 
Klikni za spremembo slike
Grabe Središče ob Dravi 2277 Središče ob Dravi
 
Klikni za spremembo slike
Graben Ribnica 1316 Ortnek
 
Klikni za spremembo slike
Grabonoš Sveti Jurij ob Ščavnici 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
 
Klikni za spremembo slike
Grabonoški Vrh Cerkvenjak 2236 Cerkvenjak
 
Klikni za spremembo slike
Grabrovec Metlika 8330 Metlika
 
Klikni za spremembo slike
Grabšinci Sveti Jurij ob Ščavnici 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
 
Klikni za spremembo slike
Gračič Zreče 3214 Zreče
 
Klikni za spremembo slike
Gračišče Koper 6272 Gračišče
 
Klikni za spremembo slike
Gračnica Laško 3272 Rimske Toplice
 
Klikni za spremembo slike
Grad Cerklje na Gorenjskem 4207 Cerklje na Gorenjskem
 
Klikni za spremembo slike
Grad Grad 9264 Grad
 
Klikni za spremembo slike
Gradac Metlika 8332 Gradac
 
Klikni za spremembo slike
Gradec Krško 8312 Podbočje
 
Klikni za spremembo slike
Gradec Pivka 6257 Pivka
 
Klikni za spremembo slike
Gradenc Žužemberk 8360 Žužemberk
 
Klikni za spremembo slike
Gradenje Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice
 
Klikni za spremembo slike
Gradenšak Lenart 2232 Voličina
 
Klikni za spremembo slike
Gradež Velike Lašče 1311 Turjak
 
Klikni za spremembo slike
Gradiček Ivančna Gorica 1301 Krka
 
Klikni za spremembo slike
Gradin Koper 6272 Gračišče
 
Klikni za spremembo slike
Gradišča Cirkulane 2282 Cirkulane
 
Klikni za spremembo slike
Gradiščak Juršinci 2256 Juršinci
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče na Kozjaku Selnica ob Dravi 2361 Ožbalt
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče nad Pijavo Gorico Škofljica 1291 Škofljica
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče nad Prvačino Nova Gorica 5292 Renče
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Divači Divača 6215 Divača
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Litiji Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Lukovici Lukovica 1225 Lukovica
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Materiji Hrpelje - Kozina 6243 Obrov
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Ormožu Sveti Tomaž 2258 Sveti Tomaž
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Raki Krško 8274 Raka
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Štjaku Sežana 6222 Štanjel
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Trebnjem Trebnje 8210 Trebnje
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Vipavi Vipava 5271 Vipava
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče pri Vojniku Vojnik 3212 Vojnik
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče v Tuhinju Kamnik 1219 Laze v Tuhinju
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Grosuplje 1290 Grosuplje
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Kozje 3257 Podsreda
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Slovenj Gradec 2380 Slovenj Gradec
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Tišina 9251 Tišina
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Velike Lašče 1314 Rob
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Videm 2285 Zgornji Leskovec
 
Klikni za spremembo slike
Gradišče Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
 
Klikni za spremembo slike
Gradišica Hrpelje - Kozina 6242 Materija
 
Klikni za spremembo slike
Gradiška Kungota 2211 Pesnica pri Mariboru
 
Klikni za spremembo slike
Gradiške Laze Šmartno pri Litiji 1275 Šmartno pri Litiji
 
Klikni za spremembo slike
Gradiški Dol Rogaška Slatina 3250 Rogaška Slatina
 
Klikni za spremembo slike
Gradiško Bloke 1385 Nova vas
 
Klikni za spremembo slike
Gradnik Semič 8333 Semič
 
Klikni za spremembo slike
Gradnje Krško 8312 Podbočje
 
Klikni za spremembo slike
Gradnje Sežana 6210 Sežana
 
Klikni za spremembo slike
Gradno Brda 5212 Dobrovo v Brdih
 
Klikni za spremembo slike
Grahovo Brdo Sežana 6210 Sežana
 
Klikni za spremembo slike
Grahovo ob Bači Tolmin 5242 Grahovo ob Bači
 
Klikni za spremembo slike
Grahovo Cerknica 1384 Grahovo
 
Klikni za spremembo slike
Grahovše Tržič 4294 Križe
 
Klikni za spremembo slike
Grajena Ptuj 2250 Ptuj
 
Klikni za spremembo slike
Grajenščak Ptuj 2250 Ptuj
 
Klikni za spremembo slike
Grajska vas Braslovče 3303 Gomilsko
 
Klikni za spremembo slike
Grant Tolmin 5242 Grahovo ob Bači
 
Klikni za spremembo slike
Graška Gora Slovenj Gradec 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
 
Klikni za spremembo slike
Grč Vrh Mirna Peč 8216 Mirna Peč
 
Klikni za spremembo slike
Grčarevec Logatec 1370 Logatec
 
Klikni za spremembo slike
Grčarice Ribnica 1331 Dolenja vas
 
Klikni za spremembo slike
Grčarske Ravne Ribnica 1331 Dolenja vas
 
Klikni za spremembo slike
Grče Žalec 3311 Šempeter v Savinjski dolini
 
Klikni za spremembo slike
Grdina Majšperk 2289 Stoperce
 
Klikni za spremembo slike
Grebenje Ribnica 1315 Velike Lašče
 
Klikni za spremembo slike
Gregovce Brežice 8259 Bizeljsko
 
Klikni za spremembo slike
Grenc Škofja Loka 4220 Škofja Loka
 
Klikni za spremembo slike
Gresovščak Ljutomer 9240 Ljutomer
 
Klikni za spremembo slike
Grgar Nova Gorica 5251 Grgar
 
Klikni za spremembo slike
Grgarske Ravne Nova Gorica 5251 Grgar
 
Klikni za spremembo slike
Grgelj Kostel 1336 Kostel
 
Klikni za spremembo slike
Griblje Črnomelj 8332 Gradac
 
Klikni za spremembo slike
Grič pri Dobličah Črnomelj 8340 Črnomelj
 
Klikni za spremembo slike
Grič pri Klevevžu Šmarješke Toplice 8220 Šmarješke Toplice
 
Klikni za spremembo slike
Grič pri Trebnjem Trebnje 8210 Trebnje
 
Klikni za spremembo slike
Grič Kostanjevica na Krki 8311 Kostanjevica na Krki
 
Klikni za spremembo slike
Grič Ribnica 1310 Ribnica
 
Klikni za spremembo slike
Griček pri Željnah Kočevje 1330 Kočevje
 
Klikni za spremembo slike
Grinjan Koper 6000 Koper
 
Klikni za spremembo slike
Grintovec pri Osilnici Osilnica 1337 Osilnica
 
Klikni za spremembo slike
Grintovec Ivančna Gorica 1303 Zagradec
 
Klikni za spremembo slike
Grintovec Koper 6274 Šmarje
 
Klikni za spremembo slike
Grivac Kostel 1336 Kostel
 
Klikni za spremembo slike
Grivče Ajdovščina 5270 Ajdovščina
 
Klikni za spremembo slike
Griže Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
 
Klikni za spremembo slike
Griže Sežana 6210 Sežana
 
Klikni za spremembo slike
Griže Žalec 3302 Griže
 
Klikni za spremembo slike
Grlava Ljutomer 9242 Križevci pri Ljutomeru
 
Klikni za spremembo slike
Grliče Šmarje pri Jelšah 3241 Podplat
 
Klikni za spremembo slike
Grlinci Juršinci 2256 Juršinci
 
Klikni za spremembo slike
Grm pri Podzemlju Metlika 8332 Gradac
 
Klikni za spremembo slike
Grm Ivančna Gorica 1296 Šentvid pri Stični
 
Klikni za spremembo slike
Grm Trebnje 8210 Trebnje
 
Klikni za spremembo slike
Grm Velike Lašče 1315 Velike Lašče
 
Klikni za spremembo slike
Grmada Trebnje 8210 Trebnje
 
Klikni za spremembo slike
Grmovlje Škocjan 8275 Škocjan
 
Klikni za spremembo slike
Grobelce Šmarje pri Jelšah 3263 Gorica pri Slivnici
 
Klikni za spremembo slike
Grobelno - del Šentjur 3231 Grobelno
 
Klikni za spremembo slike
Grobelno - del Šmarje pri Jelšah 3231 Grobelno
 
Klikni za spremembo slike
Grobišče Postojna 6258 Prestranek
 
Klikni za spremembo slike
Groblje pri Prekopi Šentjernej 8310 Šentjernej
 
Klikni za spremembo slike
Grosuplje Grosuplje 1290 Grosuplje
 
Klikni za spremembo slike
Gruča Šentjernej 8310 Šentjernej
 
Klikni za spremembo slike
Grudnica Tolmin 5253 Čepovan
 
Klikni za spremembo slike
Grušce Šentjur 3222 Dramlje
 
Klikni za spremembo slike
Grušena Kungota 2201 Zgornja Kungota
 
Klikni za spremembo slike
Gruškovec Cirkulane 2282 Cirkulane
 
Klikni za spremembo slike
Grušova Maribor 2231 Pernica
 
Klikni za spremembo slike
Grušovlje Mozirje 3332 Rečica ob Savinji
 
Klikni za spremembo slike
Gržeča vas Krško 8273 Leskovec pri Krškem
 
Klikni za spremembo slike
Gubno Kozje 3261 Lesično
 
Klikni za spremembo slike
Gumberk Novo mesto 8000 Novo mesto
 
Klikni za spremembo slike
Gumnišče Škofljica 1291 Škofljica
 
Klikni za spremembo slike
Gunclje Ljubljana 1210 Ljubljana - Šentvid
 
Klikni za spremembo slike
Gunte Krško 8270 Krško
  • »seznam naselij, katerih ime se začne z 'g'«. Stat.si: krajevna imena. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 14. marca 2016.


Seznam naselij: A Ba Br C Č D E F Ga Gr H I J Ka Kr L M N O Pa Pog R Sa Sr Š T U V Z Ž